Nyheder

75%-reglen er afskaffet

Det har indtil nu, takket være 75%-reglen, været mere enkelt at dimensionere i Danmark end i resten af EU. Men den 1. januar 2020 blev denne regel afskaffet, så i dag skal dimensionering ske med udgangspunkt i nye regler.

HVAD ER 75%-REGLEN?

75%-reglen har at gøre med dimensionering, som handler om at beregne en passende kabeldimension. I forbindelse med disse beregninger skal der altid tages højde for, at den maksimale kabeltemperatur ikke overstiger grænseniveauet ved fremføring.

Det har indtil nu, takket være 75%-reglen, været mere enkelt at dimensionere i Danmark end i resten af EU. Det viser sig dog, at reglen i dag medfører væsentlig risiko for overophedning, nedsmeltning og kortslutning i kablerne, fordi der i dag bruges tyndere kabler med større strømværdi. Derfor er reglen afskaffet pr. 1. januar .

 

DE NYE REGLER

Fra den 1. januar 2020 skal elektriske installationer dimensioneres ud fra standardserien DS/HD 60364. Det betyder, at der skal tages højde for forhold som temperatur i omgivelserne, fremføringsmetoder og den samlede fremføring af flere kabler.

 

INGEN REGEL UDEN UNDTAGELSER!

Hvis der skal laves “en mindre udvidelse af en eksisterende installation” (altså hvis en eksisterende installation udvides med én ny strømkreds), er det ikke et krav, at man kender belastningen på de eksisterende kabler, hvis man ved, at belastningen ikke er højere end 70% i maksimalt 3 timer ad gangen.
Der må altså udvides med én strømkreds op til 16 A dimensioneringsstrøm og med et ledertværsnit på maks. 4 mm2.

Er dette relevant for dine venner eller kolleger?
Del denne side direkte på de sociale medier via nedenstående knapper: