ISO opslagsværk

Afvigelser og korrigerende handlinger

ISO OPSLAGSVÆRK

HVAD ER AFVIGELSER OG KORRIGERENDE HANDLINGER?

En afvigelse er et tilfælde af fejl eller mangler, for eksempel et produkt der ikke lever op til den kvalitetsmæssige standard, virksomheden leverer.

I mange tilfælde registreres afvigelser ikke på en systematisk måde, men det kan betale sig at forholde sig til afvigelser, da virksomheden på den måde vil opleve færre fejl og fejlomkostninger på længere sigt.  

 

HVAD ER FORMÅLET MED REGISTRERING AF AFVIGELSER SAMT KORRIGERENDE HANDLINGER?

At være i stand til at registrere, vurdere og følge op på afvigelser er en stor styrke for virksomheden, da den i denne proces “lærer af sine fejl”.

Når en afvigelse behandles korrekt, og der iværksættes korrigerende handlinger, sikrer virksomheden sig mod de omkostninger der ville være ved en gentagelse af den samme afvigelse. ISO-standarden stiller netop krav til, at virksomheden sikrer sig mod at gentage den samme fejl det samme sted.

 

Virksomheden skal altid kontrollere sine produkter og ydelser og sørge for at styre output, som ikke stemmer overens med de fastsatte krav. I tilfælde af afvigelser skal virksomheden iværksætte korrigerende handlinger, som afhængigt af afvigelsen kan foretages således:

  • Afhjælpning
  • Adskillelse, tilbageholdelse eller returnering af produkter og ydelser eller afbrydelse af produktionen af disse
  • Information til kunden
  • Opnåelse af tilladelse til accept ved dispensation

 

Når den korrigerende handling er foretaget, skal det verificeres, at produkter og ydelser atter stemmer overens med kravene.

Det er vigtigt, at virksomheden bevarer den dokumenterede information, som beskriver afvigelsen, de iværksatte handlinger, opnåede dispensationer, og som identificerer den person, der afgør, hvilken handling der skal iværksættes ved afvigelsen.