Arbejdsmiljørådgivning

Vi hjælper dig med at overholde arbejdsmiljølovgivningen med en 3-årig aftale

ARBEJDSMILJØPAKKEN

Har du svært ved at overskue arbejdsmiljølovens krav til din virksomhed?

Arbejdsmiljøpakken er for dig der ønsker hjælp til at strukturere din virksomheds lovpligtige arbejdsmiljøarbejde. 

Jens Kjærulff

Konsulent

HVAD ER EN ARBEJDSMILJØPAKKE?

Med arbejdsmiljøpakken får du en 3-årig aftale som hjælper din virksomhed med at overholde arbejdsmiljøloven.

DET FØRSTE ÅR

 • Udarbejder vi arbejdspladsvurdering (APV)
 • Laver vi jeres håndbog for organisering af arbejdsmiljø
 • Laver vi en arbejdsmiljørundering
 • Gennemfører vi den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Kommer vi med oplæg til jeres handlingsplan

DET ANDET ÅR

 • Følger vi op på jeres handlingsplan
 • Holder vi igen den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Opdaterer vi jeres APV hvis der er sket ændringer i virksomheden

DET TREDJE ÅR

 • Følger vi igen op på jeres handlingsplan
 • Holder vi den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Opdaterer vi APV’en ved behov

KORT OM ARBEJDSTILSYNETS KRAV TIL EN  ARBEJDSPLADSVURDERING (APV)

En arbejdspladsvurdering er et konkret redskab, der både forebygger og tager hånd om et dårligt arbejdsmiljø. Når der udarbejdes en APV, gennemgås  virksomhedens risici for arbejdsskader, arbejdsulykker og dårlig trivsel. Disse risici handles der på, når der efterfølgende udarbejdes en handlingsplan, hvormed arbejdsmiljøet sikres at nå op på et højt niveau. En APV og handlingsplan er lovpligtig og skal gennemføres hvert tredje år.

Først og fremmest sikrer en APV og tilhørende handlingsplan, at virksomheden prioriterer et godt arbejdsmiljø. Virksomheden får overblik over aktuelle udfordringer og lærer at arbejde for at løse disse. I forbindelse med Arbejdstilsynets besøg skal APV’en fremvises, så det kan dokumenteres, at virksomheden prioriterer og løbende vurderer de ansattes arbejdsforhold.

En APV skal foretages mindst hvert tredje år samt hvis arbejdet i virksomheden undergår væsentlige ændringer.

Det er arbejdsgiveren, der bærer ansvaret for, at arbejdsmiljøet er i top, og at APV’en og handlingsplanen udarbejdes rettidigt.