Arbejdsmiljørådgivning

Vi hjælper dig med at overholde arbejdsmiljølovgivningen med en 3-årig aftale

ARBEJDSMILJØPAKKEN

Har du svært ved at overskue arbejdsmiljølovens krav til din virksomhed?

Arbejdsmiljøpakken er for dig der ønsker hjælp til at strukturere din virksomheds lovpligtige arbejdsmiljøarbejde. 

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Søren Bøge Pedersen

Arbejdsmiljøkonsulent

Lekon Arbejdsmiljøpakken

KORT OM ARBEJDSTILSYNETS KRAV TIL EN  ARBEJDSPLADSVURDERING (APV)

En arbejdspladsvurdering er et konkret redskab, der både forebygger og tager hånd om et dårligt arbejdsmiljø. Når der udarbejdes en APV, gennemgås  virksomhedens risici for arbejdsskader, arbejdsulykker og dårlig trivsel. Disse risici handles der på, når der efterfølgende udarbejdes en handlingsplan, hvormed arbejdsmiljøet sikres at nå op på et højt niveau. En APV og handlingsplan er lovpligtig og skal gennemføres hvert tredje år.

Først og fremmest sikrer en APV og tilhørende handlingsplan, at virksomheden prioriterer et godt arbejdsmiljø. Virksomheden får overblik over aktuelle udfordringer og lærer at arbejde for at løse disse. I forbindelse med Arbejdstilsynets besøg skal APV’en fremvises, så det kan dokumenteres, at virksomheden prioriterer og løbende vurderer de ansattes arbejdsforhold.

En APV skal foretages mindst hvert tredje år samt hvis arbejdet i virksomheden undergår væsentlige ændringer.

Det er arbejdsgiveren, der bærer ansvaret for, at arbejdsmiljøet er i top, og at APV’en og handlingsplanen udarbejdes rettidigt.