FREMMØDE

Arbejdsmiljøuddannelsen

MED DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE BLIVER DU KLÆDT ORDENTLIGT PÅ TIL AT STYRKE JERES ARBEJDSMILJØ

MÅLGRUPPE FOR ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN:

Kurset er relevant for alle nuværende og kommende arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere fra forskellige brancher i såvel den private som offentlige sektor.

Kurset har til formål at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere får den fornødne viden om arbejdsmiljø samt metoder til varetagelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver.

PRAKTISK INFO

Pris: 3.800,- ekskl. moms

Varighed: 3 dage

Spørgsmål?
Kontakt os på kursus@lekon.dk eller
tlf. 46 76 71 11

HVEM SKAL TAGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN?

Alle virksomheder med mere end 10 medarbejdere (ekskl. ledelsen) skal danne en arbejdsmiljøorganisation.
Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal tage den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, med en varighed af tre dage, senest tre måneder efter deres indtræden i AMO.

Som medlem af en arbejdsmiljøorganisation skal man herefter gennemføre supplerende arbejdsmiljøuddannelse i de efterfølgende år: det første år skal den supplerende uddannelse have en varighed af to dage, og i årene herefter skal arbejdsmiljøuddannelsen have en varighed af halvanden dag.

DIT UDBYTTE VED ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN:

Når vi på kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne arbejdsmiljøforhold på deres respektive arbejdspladser, får du en række stærke redskaber til at sikre et godt arbejdsmiljø:   

 • Du bliver bekendt med arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion
 • Du lærer at forstå arbejdsgivers, lederes og ansattes ansvar
 • Du lærer metoder til at forebygge risici
 • Du får redskaber til at systematisere arbejdsmiljøarbejdet
 • Du lærer at bruge Arbejdspladsvurdering (APV) aktivt
 • Du får metoder til at påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet
 • Du lærer at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø
 • Du får information om, hvordan et besøg fra Arbejdstilsynet forløber
 • Du får værktøjer til at analysere arbejdsulykker
 • Du bliver opmærksom på, hvor I kan hente information
 • Du lærer at håndtere arbejdsmiljøbelastninger 

UNDERVISNINGSFORM

Kurset gennemføres som undervisningssamtale med praktiske øvelser og cases. 

Kurset er opbygget over 3 dage, hvoraf de første 2 dage er sammenhængende, og den 3. er en opfølgningsdag 2-4 uger efter dag 1 og 2. Tilsammen giver det de 22 timers undervisning, som er arbejdstilsynet krav til kurset. I perioden mellem 2. og 3. kursusdag bliver der en hjemmeopgave, som skal være løst til dag 3, hvor opgaven efterfølgende skal præsenteres. Udarbejdelse af opgaven er en betingelse for at kunne gennemføre kurset.

Deltagelse alle dage er ligeledes en betingelse for at gennemføre kurset.

Hver kursist som gennemfører kurset får et kursusbevis på dag 3. Derudover sender vi en kopi af kursusbeviset til arbejdsgiveren, som anbefales at opbevare dette, da Arbejdstilsynets kan forlange dokumentation på kursusgennemførelsen.