FREMMØDE

Auditor kursus

FÅ DE BEDSTE REDSKABER TIL AT PLANLÆGGE, GENNEMFØRE OG DOKUMENTERE AUDITS

KURSET ER TIL DIG, DER ØNSKER AT:

 • Få indsigt i auditering af ledelsessystemer
 • Gennemføre audit i egen virksomhed
 • Lære at benytte audit som et overordnet ledelsesredskab

Du bliver i stand til at udføre værdiskabende interne audits (førstepartsaudits) af alle ledelsessystemer, som er opbygget efter den internationale High Level Structure (HLS), f.eks. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001. Ydermere vil du efter endt kursus kunne foretage leverandøraudits (andenpartsaudits). Begge typer audits rummer et stort potentiale for virksomheden.

PRAKTISK INFO

Pris: 10.500,- ekskl. moms

Varighed: 2 dage

Spørgsmål?
Kontakt os på kursus@lekon.dk eller
tlf. 46 76 71 11

DIT UDBYTTE VED KURSET:

I forbindelse med auditering bliver kursisten i stand til at anvende retningslinjerne i vejledningsstandarden ISO 19011, herunder at:

 • Planlægge og tilrettelægge interne audits
 • Planlægge og tilrettelægge leverandøraudits
 • Udarbejde auditspørgsmål og checklister
 • Gennemføre audit af ledelsessystemer i henhold til ISO 19011
 • Udarbejde auditrapporter
 • Udarbejde afvigelsesrapporter
 • Håndtere fejl og afvigelser
 • Følge op på korrigerende handlinger

UNDERVISNINGSFORM

Kurset vil foregå i åben dialog, som løbende vil bringe kursisternes egne virksomheder og udfordringer i spil. Emnet, som kan være teoretisk tungt, leveres på en inspirerende og engageret måde med fokus på konkret værdiskabelse, som relaterer sig til kursistens dagligdag, og som enkelt kan omsættes til praksis i virksomheden.

Vores underviser, Jens Kjærulff, vil derudover gøre audit-begrebet mere håndgribeligt og inspirere kursisten til at betragte det at auditere som et alsidigt redskab, der med fordel kan benyttes i flere aspekter af det at drive virksomhed. Ud over at lære at auditere får kursisten altså en dybere forståelse for de muligheder, der ligger i regelmæssig auditering af interne procedurer.  

FORUDSÆTNINGER

En forudsætning for at forstå og få det optimale ud af auditorkurset er, at kursisten har både praktisk og teoretisk viden om det eller de ledelsessystemer, der forventes at skulle auditeres. Drejer det sig om ISO 9001, kan kursisten med fordel tage kurset ”ISO 9001:2015” forinden auditorkurset, da der således etableres et stabilt fundament for at få det fulde udbytte ved dette kursus.  

KURSISTVURDERING

Du forventes som kursist at demonstrere forståelse for ledelsessystemer samt under kurset at udvise en tilfredsstillende adfærd i forbindelse med audit. Din aktive deltagelse, engagement og generelle færdigheder vurderes under kurset.

Har du din basisviden i orden?

Det er vigtigt, at du er fortrolig med standarden ISO 9001, inden din deltagelse på auditorkurset. Ønsker du at opfriske din viden, anbefaler vi kurset “ISO 9001”.