Automatisk brandventilationsanlæg - mekanisk (ABV-M)

Vi hjælper dig i mål med din virksomheds ABV-M certificering

AUTOMATISK BRANDVENTILATIONSANLÆG - MEKANISK (ABV-M)

Vil du også øge din virksomheds værdi ved at blive certificeret til at lave automatisk brandventilationsanlæg (ABV), så du kan tilbyde dine kunder et DBI-godkendt produkt af høj kvalitet, der mindsker risikoen for røgforgiftning i tilfælde af brand?

Vil din virksomhed på listen over DBI-godkendte ABV-installatører i Danmark?
Lekon Rådgivning hjælper og rådgiver dig, der ønsker at blive certificeret ABV-installatør.

John Warni Hansen

Kvalitetskonsulent

Indhold

HVAD ER ET ABV-M ANLÆG?

Et ABV-anlæg (automatisk brandventilationsanlæg) er et mekanisk anlæg, der har til opgave at ventilere røg og varme væk med det formål at sikre, at personer ikke udsættes for skadelige forhold under evakueringen af en bygning.

SÅDAN HJÆLPER VI DIG I MÅL MED DIN ABV-M CERTIFICERING

Vi hjælper dig gennem hele processen; fra systemimplementering til ansøgning om autorisation. Vores hyppigst anvendte arbejdsmetode følger nedenstående arbejdsgang:

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

KLS-Håndbog og procedurer

4. Systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende ABV-M certificering. 

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Mail: Lekon@Lekon.dk

Åbningstider: Man-Fre 08:00 - 16:00

Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut (DBI) stiller krav omkring udførelsen af ABV-anlæg. ABV-anlæg er omfattet af DBI’s retningslinjer. Disse retningslinjer stiller krav til både projektering, udførsel samt vedligehold og eftersyn. Hvorvidt der er krav om et ABV-anlæg, samt anlæggets omfang, bestemmes af det aktuelt gældende bygningsreglements kapitel 5.4. De lokale brandmyndigheder og kommunalbestyrelser kan stille yderligere krav til anlægget.

En DBI-godkendt ABV-installatør er en virksomhed, der installerer og servicerer ABV-anlæg, der er udført i henhold til DBI’s retningslinjer og har en DBI-certificeret person ansat. Virksomheden skal have et kvalitetsledelsessystem, der er udført i henhold til DBI retningslinje 001, og som er godkendt af et certificeringsorgan, der har en aftale med det registrerende organ (DBI). Når systemet er certificeret, kan virksomheden søge om at blive godkendt hos DBI.

Når DBI har godkendt din virksomhed som ABV-installatør, og virksomheden er blevet registreret i deres register, åbner du døren til nye forretningsmuligheder, idet du har et bevis for, at din virksomhed kan levere ydelser til kunder, som er omfattet af krav til DBI-godkendte ABV-installationer fra myndighederne.
På nuværende tidspunkt er der under 25 DBI-godkendte ABV-installatører i hele landet.

Virksomheden skal bl.a.:

 • Opbygge og vedligeholde et kvalitetsledelsessystem der efterlever kravet i DBI retningslinje 001
 • Være i besiddelse af de nødvendige kompetencer som er anført i DBI retningslinje 001 og 002
 • Være i besiddelse af de gældende DBI-retningslinjer for området
 • Opnå certificering hos et certificeringsorgan der er godkendt af det registrerende organ (DBI)
 • Lade sig registrere hos DBI som godkendt ABV-installatør

For at kunne opnå godkendelse hos DBI, skal virksomheden sikre sig, at følgende kompetencer er til stede hos de medarbejdere, der skal udføre opgaverne på ABV-anlæg.

Der skal være ansat en certificeret person, som besidder følgende kompetencer:

 • Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende
 • Projektering af mekanisk brandventilationsanlæg med en bestået A-prøve

Samt en af følgende kompetencer:

 • Dokumenteret uddannelse på niveau med el-installatør med et års dokumenteret ABV-mekanisk erfaring
 • VVS-installatør med et års praktisk dokumenteret ABV-mekanisk erfaring
 • Maskinmester med to års praktisk dokumenteret ABV-mekanisk erfaring
 • VVS-tekniker med to års praktisk dokumenteret ABV-mekanisk erfaring

Der skal være ansat minimum én fagleder med følgende kompetencer:

 • Brandteknisk basiskursus for installatører
 • Faglederkursus for ABV-anlæg

Der skal være ansat kvalificerede montører med følgende kompetencer:

Ved el-arbejde:

 • Kurserne brand 1 og 2

Ved montage-arbejde:

 • Brandtætningskursus

Den certificerede person, faglederen og den kvalificerede montør kan være den samme person.

Har du allerede et kvalitetsledelsessystem, som er udviklet i samarbejde med Lekon Rådgivning, skal systemet alene udbygges til at efterleve de supplerende krav, hvilket ofte er mindre krævende. Har du en vedligeholdelsesaftale med os, vil det være naturligt at udvide systemet som en del af de årlige aktiviteter.

Der er krav om tredjepartskontrol hvert år jf. RTL 001, appendiks B. Virksomheden skal indsende oplysninger jf. RTL 001, afsnit 70 hvert år inden d. 1. marts for at kunne opretholde deres godkendelse. Den certificerede person skal indsende oplysninger jf. RTL 002, afsnit 70 hvert år, en måned før gyldighedsbeviset udløber.

 • DBI Retningslinje 001-007
 • DBI Retningslinje 027
 • Energistyrelsens bygningsreglement i nyeste udgave