Kundecases

B-Tech Inspection

B-Tech om akkreditering efter DS/EN ISO/IEC 17020:2012

NYSTARTEDE B-TECH HAR MED AKKREDITERINGEN OPNÅET TITLEN “BEMYNDIGET INSPEKTIONSORGAN”

B-Tech Inspection har lagt hårdt fra start med en anerkendt akkreditering – et nødvendigt vilkår for at tage hul på drømmen om inspektion af bl.a. trykflasker.

Andreas Bay, administrerende direktør i B-Tech Inspection, stiftede allerede bekendtskab med dykkerudstyr som helt lille via sin fars arbejde. Den grundlæggende interesse og forståelse for udstyret udgør i dag fundamentet i hans virksomhed, som har opnået en akkreditering inden for inspektion. 

ÅRSAG TIL ØNSKET OM AKKREDITERING

Den kun 23-årige Andreas Bay besluttede i 2020 at gøre en interessen for dykkerudstyr til sin levevej. Her startede han virksomheden B-Tech med visionen om en virksomhed med speciale i trykprøvning af trykflasker; en ydelse som kræver en akkreditering til inspektion. Dermed var ISO 17020-akkrediteringen altså en forudsætning for overhovedet at kunne drifte den nystartede virksomhed. Med akkrediteringen – og en godkendelse inden for bekendtgørelse 289 om transportabelt trykbærende udstyr – kan virksomheden i dag tilbyde inspektion og trykprøvning af trykflasker.    

 

AKKREDITERING; EN BLÅSTEMPLING AF BÅDE PROCESSER, UDSTYR OG YDELSER

At være akkrediteret betyder, at DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) har blåstemplet virksomhedens interne processer og ydelser, og at både kunder og myndigheder kan have tillid til, at virksomhedens leverer ydelser af højeste kvalitet.

I forbindelse med akkrediteringen blev også virksomhedens udstyr kontrolleret og godkendt. B-Tech har selv udviklet det udstyr, de bruger til at trykprøve flasker, da de på den måde kan bringe de mange års erfaring i spil og sikre en inspektion af høj kvalitet. Med akkrediteringen har B-Tech altså DANAK’s ord på, at virksomhedens udstyr sikrer korrekt trykprøvning af trykflasker.

 

FORLØBET OP TIL AKKREDITERINGEN

At blive akkrediteret efter ISO 17020 stiller høje krav til virksomheden, og B-Tech stod endvidere overfor den udfordring, at virksomheden ikke kunne levere sin kerneydelse, før akkrediteringen var i hus.   

Andreas Bay beskriver selve akkrediteringsprocessen som en slags kamp mellem hønen og ægget: “For at påbegynde leveringen af vores ydelser skulle vi være akkrediteret, men en akkreditering tager udgangspunkt i virksomhedens processer og grej. Vi skulle derfor udarbejde et ledelsessystem efter ISO 17020 over en virksomhed, som endnu ikke havde opstartet produktionen.” 
Efter at have bygget og klargjort maskiner til brug i forbindelse med trykprøvning kunne B-Tech fuldende både ledelsessystem og ansøgning, og virksomheden blev kort tid efter akkrediteret i henhold til ISO 17020.

 

EN VIRKSOMHED MED VOKSEVÆRK

Med akkrediteringen i hus står både kunder og opgaver i kø hos B-Tech Inspection, men drømmen slutter ikke her. På længere sigt planlægger Andreas at gøre B-Techs vifte af ydelser endnu bredere. 

I 2021 vandt B-tech DFK’s kvalitetspris. Læs mere om det her.