ESG-rapport med klimaregnskab

En ESG-rapport med klimaregnskab kan gøre din virksomhed mere attraktiv.

Fordele ved en ESG-rapport med klimaregnskab

Med en ESG-RAPPORT UDARBEJDET EFTER EU’S EUROPEAN Sustainability for Reporting Standard (ESRS), GIVER DU DIN VIRKSOMHED ET LØFT MOD større BÆREDYGTIGHED.

Når du får lavet en ESG-rapport, gør du din virksomhed endnu mere attraktiv overfor kunder, investorer og nye medarbejdere.

I takt med at din virksomhed miljøcertificeres efter ISO 14001, vil det give rigtig god mening at få udarbejdet en ESG-rapport med tilhørende klimaregnskab, fordi der er mange sammenfald af data, herunder analyse af interessenter og selve værdikæden, som ligger til grund for begge rapporteringer.

Lekon har indgået samarbejde med virksomheder, der har det som deres primære forretningsområde at arbejde med dataopsamling og udarbejdelse af rapporter vedrørende bæredygtighed, se virksomheder her.

Få din virksomhed klædt på til de kommende EU-krav, og stå stærkere som leverandør til dine kunder.

John Mandrup
John Mandrup

Partner, adm. direktør og chefkonsulent

Indhold

Stærk miljøprofil

Med på den bæredygtige udvikling

Reducerede udgifter

HVAD ER ESG?

ESG står for: Environment, Social og Governance, der samlet beskriver virksomhedens præstationer indenfor miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder.

ESG er en ikke-finansiel rapportering, som EU via CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) har pålagt store børsnoterede virksomheder at rapportere på. Selvom det ikke er lovkrav til mindre virksomheder endnu, så vil det blive det på kort sigt.

Med en ESG-rapport viser du, at virksomheden er klar til den grønne omstilling, og på vej mod mere bæredygtig produktion og aktiviteter.

DIT UDBYTTE VED AT ARBEJDE MED ESG OG BÆREDYGTIGHED

Miljøledelse

Din virksomhed følger EU-lovgivning

Lovgivningen er der allerede for de store virksomheder indenfor EU. Deres krav til underleverandører vil betyde, at der vil ske en udvælgelse blandt dem, der ikke opfylder kravene, og det er derfor blevet et vigtigt parameter at kunne markedsføre sig på.

I FÅR KLARLAGT EN BASELINE FOR VIRKSOMHEDEN

Derudover får I fastlagt mål for de indsatsområder, der er væsentlige.

BÆREDYGTIGHED ER EN GOD INVESTERING

I viser omverdenen, at I er på vej til at blive mere bæredygtige og, at I er parate til at omstille jer.

Nedsat spild af ressourcer betyder nedsat forbrug

Slut med unødig kørsel og spild af materialer. Med overblik og planlægning kan I minimere jeres udgifter og spild.

Adgang til nye kunder, investorer og medarbejdere

Med fokus på ESG og arbejde med bæredygtighed vil I stå stærkt hos kunder, investorer og kommende medarbejdere, der prioriterer mere bæredygtige løsninger og vilje.

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål indenfor ESG og klimaregnskab.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt
Åbningstider:
Man-tor: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

En ESG-rapport (Environmental, Social, and Governance) er en rapport, der fokuserer på en virksomheds præstationer inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder.
Selvom ESG-rapporter traditionelt er blevet mere almindelige blandt større virksomheder, har de også betydning for små virksomheder, når de er med i værdikæden som leverandører.

Scope 1 dækker direkte drivhusgasemissioner fra kilder, som virksomheden ejer eller kontrollerer direkte. Det kan være:

  • Forbrænding af brændstoffer på virksomhedens egne anlæg.
  • Udstødning fra virksomhedens egne køretøjer og udstyr.
  • Kemiske processer på virksomhedens anlæg.

Indirekte emissioner fra energiproduktion:

Scope 2 omfatter indirekte emissioner, der opstår som følge af den energi, virksomheden køber, men ikke producerer. Dette inkluderer:

  • Elektricitet og varme, der købes udefra og forbruges af virksomheden.
  • Indirekte emissioner fra produktionen af købt elektricitet og varme.

Scope 3 dækker alle andre indirekte emissioner, der stammer fra virksomhedens aktiviteter, men som ikke er omfattet af Scope 1 eller Scope 2.
Dette kan være den mest komplekse og udfordrende del af klimaregnskabet og inkluderer:

  • Leverandørkæde (indkøb og produktion af indkøbte varer og tjenesteydelser).
  • Forretningsrejser og medarbejderpendling.
  • Anvendelse og bortskaffelse af produkter (livscyklusaftryk).

GHG Protocol står for Greenhouse Gas Protocol, og det er et værktøj til måling og rapportering af drivhusgasemissioner. GHG Protocol er udviklet af World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Formålet med GHG Protocol er at give en fælles ramme for organisationer, regeringer og virksomheder til at måle, rapportere og administrere deres drivhusgasemissioner på en ensartet og pålidelig måde. Dette gør det muligt for enheder at sammenligne og forstå deres indflydelse på klimaet og implementere strategier til at reducere emissioner.

1. Køb af varer og tjenester

2. Kapitalgoder

3. Brændstof- og energirelaterede aktiviteter

4. Up stream transport og distribution

5. Affald

6. Forretningsrejse

7. Medarbejderpendling

8. Up stream-leasede aktiver

9. Down stream transport og distribution

10. Behandling af solgte produkter

11. Brug af solgte produkter

12. Slutbehandling af solgte produkter

13. Down stream-leasede aktiver

14. Franchising

15. Investeringer

 

Prisen for et klimaregnskab afhænger af, hvor mange ansatte, I er, men starter fra kr. 14.900,- og opefter for Klimaregnskabet (Scope 1 og 2 samt udvalgte kategorier fra scope 3). Derudover afhænger prisen af din virksomheds størrelse, antal P-numre, værdikæde med mere.

Kontakt os for at høre mere.