Lekon Mobil logo

El-autorisation

Har du et KLS-system, der lever op til kravene på el-autorisationsområdet?

Vil du autoriseres på el-området? Vi hjælper dig med at sikre, at du har et kls-system, der lever op til kravene.

Hos Lekon hjælper vi dig både med at udforme, implementere og vedligeholde dit kvalitetsledelsessystem (KLS) – så du er klar til at blive autoriseret på el-området!

KLS-systemer er vores kerneprodukt, og vi skræddersyr altid et ledelsessystem, der skaber værdi i netop din virksomhed.


Kontakt os og hør nærmere om vores løsninger Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


 

Hvordan kan Lekon hjælpe dig med et kvalitetsledelsessystem?

Når vi hjælper din virksomhed med et KLS-system, følger vi som oftest følgende proces: 

KLS proces

 

Og vi sørger også for at vedligeholde dit system i fremtiden!
Det gør vi blandt andet ved at holde interne audits, foretage ledelsesevaluering, opdatere systemet så det hele tiden er vedligeholdt optimalt samt ved at komme med forslag til forbedringer.

Vi anbefaler, at du i forbindelse med etableringen af et KLS-system, tilvælger vores styresystem Ledoc System, som letter vedligeholdelsesprocessen og samtidig hjælper dig med at holde styr på dine ledelsessystemer, certificeringer, status på opgaver og meget andet.

 

 

På el-området kan du opnå følgende autorisationer:

På el-området kan du opnå fuld autorisation eller en af de to delautorisationer:

 • Fuld autorisation som elinstallatørvirksomhed (EFUL)
 • Delautorisation som boliginstallatørvirksomhed (EDBO)
 • Delautorisation som solcelleinstallatørvirksomhed (EDSC)

 

Hvad omfatter en delautorisation som boliginstallatørvirksomhed (EDBO)?

Delautorisationen som boliginstallatørvirksomhed dækker alt autorisationskrævende arbejde i følgende boliger:

 • Boliger der anvendes til helårsbeboelse
 • Fritidsboliger godkendt til overnatning

Autorisationen omfatter desuden boligens stikledning og udendørsinstallationer – men ikke fællesinstallationer.

 

Hvad omfatter en delautorisation som solcelleinstallatørvirksomhed (EDSC)?

Delautorisationen som solcelleinstallatørvirksomhed omfatter både tilslutning og installation af solcellesystemer i følgende boliger og bygninger:

 • Erhvervsbygninger
 • Boliger der anvendes til helårsbeboelse
 • Fritidsboliger godkendt til overnatning

 

Hvilke krav er der til fuld autorisation?

For at opnå fuld autorisation på el-området, skal din virksomhed have implementeret et velfungerende KLS-system, som skal godkendes hvert andet år. 
Virksomheden skal derudover have ansat en fagligt ansvarlig inden for el-området, som er tilknyttet virksomheden minimum 30 timer om ugen.

 

Hvilke krav er der til delautorisation?

Selvom en delautorisation kun omfatter et afgrænset område af det aktuelle autorisationsområde, skal du opfylde de samme krav, som hvis der er tale om fuld autorisation; altså have en forhåndsgodkendelse af dit kvalitetsledelsessystem samt have ansat en fagligt ansvarlig. 

 

Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive fagligt ansvarlig på el-området?

Du skal have bestået en autorisationsprøve samt have gennemført en af følgende kompetencegivende prøver:

 • Installatør (AK) stærkstrøm
 • El-ingeniør
 • Maskinmester efter Styrelsen for Videregående Institutioner og Uddannelsesstøttes regler
 • Professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik
 • Seniorofficer (maskinchef eller skibschef)
 • Teknisk manager offshore, hvis uddannelsen er afsluttet i sommeren 2008 eller senere
 • El-installatør iht. Undervisningsministeriets retningslinjer om videregående uddannelse inden for det stærkstrømstekniske område
 • Elektro-installatørprøven af 1952 (prøven afholdtes sidste gang i vinteren 1988/89)
 • Udvidet maskinmestereksamen (prøven afholdtes sidste gang i april 1991)
 • Andre prøver godkendt af Sikkerhedsstyrelsen med minimum samme indhold og kompetencevurdering som installatør (AK) stærkstrøm

 

#Elautorisation #KLSsystem #Kvalitetsledelsessystem  

 

Jens Kjærulff

Jens Kjærulff

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.