Lekon Mobil logo

Kloakområdet

Har du et KLS-system, der lever op til kravene på kloakområdet?

Vil du autoriseres på kloakområdet? Vi hjælper dig med at sikre, at du har et kls-system, der lever op til kravene.

Hos Lekon hjælper vi dig både med at udforme, implementere og vedligeholde dit kvalitetsledelsessystem (KLS) – så du er klar til at blive autoriseret på kloakområdet!

KLS-systemer er vores kerneprodukt, og vi skræddersyr altid et ledelsessystem, der skaber værdi i netop din virksomhed.


Kontakt os og hør nærmere om vores løsninger Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


 

Hvordan kan Lekon hjælpe dig med et kvalitetsledelsessystem?

Når vi hjælper din virksomhed med et KLS-system, følger vi som oftest følgende proces: 

KLS proces

 

Og vi sørger også for at vedligeholde dit system i fremtiden!
Det gør vi blandt andet ved at holde interne audits, foretage ledelsesevaluering, opdatere systemet så det hele tiden er vedligeholdt optimalt samt ved at komme med forslag til forbedringer.

Vi anbefaler, at du i forbindelse med etableringen af et KLS-system, tilvælger vores styresystem Ledoc System, som letter vedligeholdelsesprocessen og samtidig hjælper dig med at holde styr på dine ledelsessystemer, certificeringer, status på opgaver og meget andet.

 

 

På kloakområdet kan du opnå følgende autorisationer:

På kloak-området kan du opnå fuld autorisation:

  • Fuld autorisation som kloakmestervirksomhed (KFUL)

Der findes ingen delautorisationer under kloakområdet.

 

Hvilke krav er der til fuld autorisation på kloakområdet?

For at opnå fuld autorisation på kloakområdet, skal din virksomhed have implementeret et velfungerende KLS-system, som skal godkendes hvert andet år.
Virksomheden skal derudover have ansat en fagligt ansvarlig inden for kloakområdet, som er tilknyttet virksomheden minimum 30 timer om ugen.

 

Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive fagligt ansvarlig på kloakområdet?

Du skal have bestået en autorisationsprøve samt have gennemført en af følgende kompetencegivende prøver:

  • Kloakmesterprøve som er afholdt efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer
  • Andre prøver godkendt af Sikkerhedsstyrelsen med minimum samme indhold og kompetencevurdering som kloakmesterprøven

Ansøgeren skal desuden have gennemført:

  • Den kompetencegivende prøve inden for flaskegasinstallationer som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen

eller:

  • Andre prøver med samme indhold, som Sikkerhedsstyrelsen har vurderet som kompetencegivende på flaskegasområdet

 

Hvad er den fagligt ansvarliges primære ansvarsområder?

Det er den fagligt ansvarlige, der bærer ansvaret for, at:

  • Virksomhedens autorisationskrævende opgaver bemandes korrekt, samt at medarbejderne er instrueret i tilstrækkelig grad, og at der i tilstrækkelig grad bliver ført tilsyn med arbejdet
  • Arbejdet udføres i overensstemmelse med de gældende regler for henholdsvis el-, gas-, vand- og afløbsinstallationer og i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsledelsessystem 
  • Der på arbejdspladser med afløbsarbejde, hvor den fagligt ansvarlige ikke selv deltager i den praktiske udførelse af arbejdet, er ansat mindst én person på hvert arbejdshold, som har rørlæggerbevis 

 

#Kloakautorisation #KLSsystem #Kvalitetsledelsessystem  

 

Jens Kjærulff

Jens Kjærulff

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.