Lekon Mobil logo

VVS-autorisation

Har du et KLS-system, der lever op til kravene på VVS-autorisations-området?

Vil du opnå VVS-autorisation? Vi hjælper dig med at sikre, at du har et kls-system, der lever op til kravene.

Hos Lekon hjælper vi dig både med at udforme, implementere og vedligeholde dit kvalitetsledelsessystem (KLS) – så du er klar til at blive autoriseret på VVS-området!

KLS-systemer er vores kerneprodukt, og vi skræddersyr altid et ledelsessystem, der skaber værdi i netop din virksomhed.


Kontakt os og hør nærmere om vores løsninger Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


 

Hvordan kan Lekon hjælpe dig med et kvalitetsledelsessystem?

Når vi hjælper din virksomhed med et KLS-system, følger vi som oftest følgende proces: 

KLS proces

 

Og vi sørger også for at vedligeholde dit system i fremtiden!
Det gør vi blandt andet ved at holde interne audits, foretage ledelsesevaluering, opdatere systemet så det hele tiden er vedligeholdt optimalt samt ved at komme med forslag til forbedringer.

Vi anbefaler, at du i forbindelse med etableringen af et KLS-system, tilvælger vores styresystem Ledoc System, som letter vedligeholdelsesprocessen og samtidig hjælper dig med at holde styr på dine ledelsessystemer, certificeringer, status på opgaver og meget andet.

 

 

På VVS-området kan du opnå følgende autorisationer:

På VVS-området kan du opnå fuld autorisation eller en af de tre delautorisationer:

 • Fuld autorisation som VVS-installatørvirksomhed (VFUL)
 • Delautorisation som vand- og afløbsvirksomhed (VDVA)
 • Delautorisation som boliginstallatørvirksomhed vand og afløb (VDBO)
 • Delautorisation som flaskegasinstallatørvirksomhed i mobile enheder (VDFG)

 

Hvad omfatter en delautorisation som vand- og afløbsvirksomhed (VDVA)?

Med en delautorisation som vand- og afløbsvirksomhed kan du foretage autoriseret arbejde på vand- og afløbsinstallationer i private boliger og industribygninger.

 

Hvad omfatter en delautorisation som boliginstallatørvirksomhed vand og afløb (VDBO)?

Delautorisationen som boliginstallatørvirksomhed vand og afløb omfatter både vandinstallationer i boliger, afløbsarbejde over terrænhøjde og tilslutning af vandstikledning i følgende boliger:

 • Boliger der anvendes til helårsbeboelse
 • Fritidsboliger godkendt til overnatning

 

Hvad omfatter en delautorisation som flaskegasinstallatørvirksomhed i mobile enheder (VDFG)?

Når du har en delautorisation som flaskegasinstallatørvirksomhed, må du både installere, kontrollere, efterse og servicere gasinstallationer i transportable enheder som mobile homes, autocampere og campingvogne samt skurvogne, pølsevogne og andre transportable boder.

 

Hvilke krav er der til fuld VVs-autorisation?

For at opnå fuld autorisation på VVS-området, skal din virksomhed have implementeret et velfungerende KLS-system, som skal godkendes hvert andet år.
Virksomheden skal derudover have ansat en fagligt ansvarlig inden for VVS-området, som er tilknyttet virksomheden minimum 30 timer om ugen.

 

Hvilke krav er der til delautorisation?

Selvom en delautorisation kun omfatter et afgrænset område af det aktuelle autorisationsområde, skal du opfylde de samme krav, som hvis der er tale om fuld autorisation; altså have en forhåndsgodkendelse af dit kvalitetsledelsessystem samt have ansat en fagligt ansvarlig, som er tilknyttet din virksomhed mindst 30 timer om ugen.

 

Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive fagligt ansvarlig på VVS-området?

Du skal have bestået en autorisationsprøve samt have gennemført en af følgende kompetencegivende prøver:

 • Installatør (AK) VVS
 • Prøve afholdt efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1161 af 15. december 1992 om gas-, vand- og sanitetsmesteruddannelsen
 • Prøve afholdt i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 856 af 5. december 1986 om uddannelse som gas-, vand- og sanitetsmester i årene 1986 til 1992
 • Prøve afholdt i perioden før 1986 på enten Teknologisk Institut eller andre undervisningssteder, som er godkendt af Trafikministeriet som grundlag for autorisation som vvs-installatør i overensstemmelse med den dengang gældende lovgivning
 • Andre prøver godkendt af Sikkerhedsstyrelsen med minimum samme indhold og kompetencevurdering som installatør (AK) VVS

 

 

#VVSautorisation #KLSsystem #Kvalitetsledelsessystem  

 

Jens Kjærulff

Jens Kjærulff

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.