Lekon Mobil logo

Automatisk brandventilationsanlæg (ABV)

Vi hjælper dig hele vejen frem til din ABV-certificering.

VIL DU ABV-CERTIFICERES (mekanisk)? LEKON HJÆLPER DIG GENNEM HELE PROCESSEN.

Vil du også øge din virksomheds værdi ved at blive certificeret til at lave automatisk brandventilationsanlæg (ABV), så du kan tilbyde dine kunder et DBI-godkendt produkt af høj kvalitet, der mindsker risikoen for røgforgiftning i tilfælde af brand?

Der er på nuværende tidspunkt færre end 25 DBI-certificerede ABV-installatører i hele Danmark – vil du være den næste?
Lekon Rådgivning hjælper og rådgiver dig, der ønsker at blive DBI-godkendt ABV-installatør.


Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.om vores ydelser inden for ABV-M-certificering. 


 

 

Hvad er et ABV-anlæg?

Et ABV-anlæg (automatisk brandventilationsanlæg) er et mekanisk anlæg, der har til opgave at ventilere røg og varme væk med det formål at sikre, at personer ikke udsættes for skadelige forhold under evakueringen af en bygning.

 

Hvilke krav er der til ABV-anlæg?

Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut (DBI) stiller krav omkring udførelsen af ABV-anlæg. ABV-anlæg er omfattet af DBI’s retningslinjer. Disse retningslinjer stiller krav til både projektering, udførsel samt vedligehold og eftersyn. Hvorvidt der er krav om et ABV-anlæg, samt anlæggets omfang, bestemmes af det aktuelt gældende bygningsreglements kapitel 5.4. De lokale brandmyndigheder og kommunalbestyrelser kan stille yderligere krav til anlægget.

 

Hvad er en DBI-godkendt ABV-installatør?

En DBI-godkendt ABV-installatør er en virksomhed, der installerer og servicerer ABV-anlæg, der er udført i henhold til DBI’s retningslinjer og har en DBI-certificeret person ansat. Virksomheden skal have et kvalitetsledelsessystem, der er udført i henhold til DBI retningslinje 001, og som er godkendt af et certificeringsorgan, der har en aftale med det registrerende organ (DBI). Når systemet er certificeret, kan virksomheden søge om at blive godkendt hos DBI.

 

 

Hvorfor blive DBI-godkendt ABV-installatør?

Når DBI har godkendt din virksomhed som ABV-installatør, og virksomheden er blevet registreret i deres register, åbner du døren til nye forretningsmuligheder, idet du har et bevis for, at din virksomhed kan levere ydelser til kunder, som er omfattet af krav til DBI-godkendte ABV-installationer fra myndighederne.
På nuværende tidspunkt er der under 25 DBI-godkendte ABV-installatører i hele landet.

 

Hvilke krav er der til installatørvirksomheden?

Virksomheden skal bl.a.:

 • Opbygge og vedligeholde et kvalitetsledelsessystem der efterlever kravet i DBI retningslinje 001
 • Være i besiddelse af de nødvendige kompetencer som er anført i DBI retningslinje 001 og 002
 • Være i besiddelse af de gældende DBI-retningslinjer for området
 • Opnå certificering hos et certificeringsorgan der er godkendt af det registrerende organ (DBI)
 • Lade sig registrere hos DBI som godkendt ABV-installatør

 

Hvilke kompetencekrav er der til virksomhedens medarbejdere?

For at kunne opnå godkendelse hos DBI, skal virksomheden sikre sig, at følgende kompetencer er til stede hos de medarbejdere, der skal udføre opgaverne på ABV-anlæg.

Der skal være ansat en certificeret person, som besidder følgende kompetencer:

 • Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende
 • Projektering af mekanisk brandventilationsanlæg med en bestået A-prøve

Samt en af følgende kompetencer:

 • Dokumenteret uddannelse på niveau med el-installatør med et års dokumenteret ABV-mekanisk erfaring
 • VVS-installatør med et års praktisk dokumenteret ABV-mekanisk erfaring
 • Maskinmester med to års praktisk dokumenteret ABV-mekanisk erfaring
 • VVS-tekniker med to års praktisk dokumenteret ABV-mekanisk erfaring

Der skal være ansat minimum én fagleder med følgende kompetencer:

 • Brandteknisk basiskursus for installatører
 • Faglederkursus for ABV-anlæg

Der skal være ansat kvalificerede montører med følgende kompetencer:

Ved el-arbejde:

 • Kurserne brand 1 og 2

Ved montage-arbejde:

 • Brandtætningskursus

Den certificerede person, faglederen og den kvalificerede montør kan være den samme person.

 

Hvordan får jeg hjælp til at blive certificeret?

Når du ønsker at blive certificeret, er det oplagt at have en rådgivningsvirksomhed som Lekon med på sidelinjen. Vi er specialiseret i at hjælpe virksomheder gennem certificeringsprocessens enkelte trin på en enkel og værdiskabende måde, der tager udgangspunkt i din virksomhed, som den ser ud i dag.

 

Kan jeg udvide mit nuværende kvalitetsledelsessystem til at omfatte ABV-certificering?

Har du allerede et kvalitetsledelsessystem, som er udviklet i samarbejde med Lekon Rådgivning, skal systemet alene udbygges til at efterleve de supplerende krav, hvilket ofte er mindre krævende. Har du en vedligeholdelsesaftale med os, vil det være naturligt at udvide systemet som en del af de årlige aktiviteter.

 

Hvordan forløber processen?

Har du ikke allerede et kvalitetsledelsessystem (KLS), hjælper vi dig gennem hele processen. Vores hyppigst anvendte arbejdsmetode følger nedenstående arbejdsgang:

KLS proces

 


Hvad koster det at blive certificeret?

Priserne for certificering varierer meget afhængigt af certificeringsorganets prismodel og din virksomheds størrelse. Priserne begynder typisk ved 12.000 kr. årligt.

 

Hvor tit skal virksomheden godkendes?

Der er krav om tredjepartskontrol hvert år jf. RTL 001, appendiks B. Virksomheden skal indsende oplysninger jf. RTL 001, afsnit 70 hvert år inden d. 1. marts for at kunne opretholde deres godkendelse. Den certificerede person skal indsende oplysninger jf. RTL 002, afsnit 70 hvert år, en måned før gyldighedsbeviset udløber.

 

Hvilke love og regler er gældende for ABV-området?

 • DBI Retningslinje 001-007
 • DBI Retningslinje 027
 • Energistyrelsens bygningsreglement i nyeste udgave

 

 

 #ABV #Automatiskbrandventilationsanlæg #ABVcertificering

Jens Kjærulff

Jens Kjærulff

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.