Lekon Mobil logo

Automatisk vandslukningsanlæg (AVS)

Vi hjælper dig hele vejen frem til din AVS-certificering.

VIL DU AVS-CERTIFICERES? LEKON HJÆLPER DIG GENNEM HELE PROCESSEN.

Vil du også øge din virksomheds værdi ved at blive certificeret til at lave automatisk vandslukningsanlæg (AVS), så du kan tilbyde dine kunder et DBI-godkendt produkt af høj kvalitet, der kan iværksætte brandslukning og kontrollere branden på et tidligt stadie?

Der er på nuværende tidspunkt færre end 30 DBI-certificerede AVS-installatører i hele Danmark – vil du være den næste?
Lekon Rådgivning hjælper og rådgiver dig, der ønsker at blive DBI-godkendt AVS-installatør.


Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. om vores ydelser inden for AVS-certificering. Hvad er et AVS-anlæg?

Et AVS-anlæg (automatisk vandslukningsanlæg) iværksætter slukning af branden på et tidligt stadie og har til formål at kontrollere branden, indtil en anden form for brandbekæmpelse kan tage over. Anlægget mindsker altså risikoen for person- og bygningsskader, skader på udstyr og lager samt afbrydelser i bygningens daglige drift.

 

Hvilke krav er der til AVS-anlæg?

Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut (DBI) stiller krav omkring udførelsen af AVS-anlæg. AVS-anlæg er omfattet af DBI’s retningslinjer. Disse retningslinjer stiller krav til både projektering, udførsel samt vedligehold og eftersyn. Hvorvidt der er krav om et AVS-anlæg, samt anlæggets omfang, bestemmes af det aktuelt gældende bygningsreglements kapitel 5.4. De lokale brandmyndigheder og kommunalbestyrelser kan stille yderligere krav til anlægget.

 

Hvad er en DBI-godkendt AVS-installatør?

En DBI-godkendt AVS-installatør er en virksomhed, der installerer og servicerer AVS-anlæg, der er udført i henhold til DBI’s retningslinjer og har en DBI-certificeret person ansat. Virksomheden skal have et kvalitetsledelsessystem, der er udført i henhold til DBI retningslinje 001, og som er godkendt af et certificeringsorgan, der har en aftale med det registrerende organ (DBI). Når systemet er certificeret, kan virksomheden søge om at blive godkendt hos DBI.

 

 

Hvorfor blive DBI-godkendt AVS-installatør?

Når DBI har godkendt din virksomhed som AVS-installatør, og virksomheden er blevet registreret i deres register, åbner du døren til nye forretningsmuligheder, idet du har et bevis for, at din virksomhed kan levere ydelser til kunder, som er omfattet af krav til DBI-godkendte AVS-installationer fra myndighederne.
På nuværende tidspunkt er der under 30 DBI-godkendte AVS-installatører i hele landet.

 

Hvilke krav er der til installatørvirksomheden?

Virksomheden skal bl.a.:

 • Opbygge og vedligeholde et kvalitetsledelsessystem der efterlever kravet i DBI retningslinje 001
 • Være i besiddelse af de nødvendige kompetencer som er anført i DBI retningslinje 001 og 002
 • Være i besiddelse af de gældende DBI-retningslinjer for området
 • Opnå certificering hos et certificeringsorgan der er godkendt af det registrerende organ (DBI) 
 • Lade sig registrere hos DBI som godkendt AVS-installatør

 

Hvilke kompetencekrav er der til virksomhedens medarbejdere?

For at kunne opnå godkendelse hos DBI, skal virksomheden sikre sig, at følgende kompetencer er til stede hos de medarbejdere, der skal udføre opgaverne på AVS-anlæg. Der skal være ansat en certificeret person, som besidder følgende kompetencer:

 • Brandteknisk basiskursus for installatører
 • Projektering af automatiske sprinkleranlæg med en bestået A-prøve

Samt en af følgende kompetencer:

 • Dokumenteret uddannelse som ingeniør med erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik og med et års praktisk AVS-erfaring
 • VVS tekniker med to års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik samt medunderskrivende fagleder på fem godkendte færdigmeldinger, heraf minimum to i klasse OH
 • VVS installatør med to års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik samt medunderskrivende fagleder på fem godkendte færdigmeldinger, heraf minimum to i klasse OH
 • Maskinmester med to års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger samt medunderskrivende fagleder på fem godkendte færdigmeldinger, heraf minimum to i klasse OH

Der skal være ansat minimum én fagleder med følgende kompetencer:

 • Brandteknisk basiskursus for installatører
 • Faglederkursus for AVS-anlæg

Der skal være ansat kvalificerede montører med følgende kompetencer:

 • Faguddannelse inden for VVS eller smede/svejse

Den certificerede person, faglederen og den kvalificerede montør kan være den samme person.

 

Hvordan får jeg hjælp til at blive certificeret?

Når du ønsker at blive certificeret, er det oplagt at have en rådgivningsvirksomhed som Lekon med på sidelinjen. Vi er specialiseret i at hjælpe virksomheder gennem certificeringsprocessens enkelte trin på en enkel og værdiskabende måde, der tager udgangspunkt i din virksomhed, som den ser ud i dag.

 

Kan jeg udvide mit nuværende kvalitetsledelsessystem til at omfatte AVS-certificering?

Har du allerede et kvalitetsledelsessystem, som er udviklet i samarbejde med Lekon Rådgivning, skal systemet alene udbygges til at efterleve de supplerende krav, hvilket ofte er mindre krævende. Har du en vedligeholdelsesaftale med os, vil det være naturligt at udvide systemet som en del af de årlige aktiviteter.

 

Hvordan forløber processen?

Har du ikke allerede et kvalitetsledelsessystem (KLS), hjælper vi dig gennem hele processen. Vores hyppigst anvendte arbejdsmetode følger nedenstående arbejdsgang:

KLS proces

 

Hvad koster det at blive certificeret?

Priserne for certificering varierer meget afhængigt af certificeringsorganets prismodel og din virksomheds størrelse. Priserne begynder typisk ved 12.000 kr. årligt.

 

Hvor tit skal virksomheden godkendes?

Der er krav om tredjepartskontrol hvert år jf. RTL 001, appendiks B. Virksomheden skal indsende oplysninger jf. RTL 001, afsnit 70 hvert år inden d. 1. marts for at kunne opretholde deres godkendelse. Den certificerede person skal indsende oplysninger jf. RTL 002, afsnit 70 hvert år, en måned før gyldighedsbeviset udløber.

 

Hvilke love og regler er gældende for AVS-området?

 • DBI Retningslinje 001-007
 • DBI Retningslinje 251/4001
 • Energistyrelsens bygningsreglement i nyeste udgave

 

 

#AVS #Automatiskvandslukningsanlæg #AVScertificering

Jens Kjærulff

Jens Kjærulff

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.