Lekon Mobil logo

El-termografering

Som certificeret el-termograf kan du tilbyde dine kunder et produkt af højeste kvalitet.

Vil du også personcertificeres eller virksomhedsgodkendes inden for el-termografering?

Lekon hjælper dig med at opnå personcertificering eller virksomhedsgodkendelse inden for el-termografering, så du kan tilbyde dine kunder det mest anerkendte værktøj til at identificere begyndende nedbrud på elinstallationer.

Lekon hjælper og rådgiver dig gennem hele certificeringsprocessen, så du kan fokusere på det, der er vigtigt.


Kontakt os og hør nærmere om vores løsninger Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Hvad er el-termografering?

Termografering er den eneste metode til berøringsfri temperaturmåling af overfladetemperaturen på elektriske komponenter.
Alle genstande, der er varmere end -273,15 C, udstråler infrarød stråling. Termografisk udstyr er et avanceret værktøj, som er i stand til at registrere og omsætte infrarød stråling til temperaturmålinger. Udstyret danner farvebilleder ud fra den stråling, det registrerer. Hver farve repræsenterer en bestemt temperatur, så ud fra disse farvebilleder kan man aflæse genstandens temperatur.
Termografering kan udføres på alle elektriske anlæg, der er umiddelbart tilgængelige – dog kan det ved en undersøgelse være nødvendigt at afmontere nogle dele, før undersøgelsen udføres.

En termografisk måling af elinstallationer mindsker risikoen for:

 • El-tavlebrand
 • Utilsigtet driftsstop
 • Utidige og kostelige reparationer grundet akut driftsstop
 • Overophedede komponenter der kræver udskiftning
 • Kostelige reparationer og følgeskader

 

Hvad er en DBI-godkendt el-termograferingsvirksomhed?

Når din virksomhed bliver godkendt af DBI inden for el-termografering, får du et bevis på, at det el-termograferingsarbejde, virksomheden udfører, udføres af en certificeret el-termograf, hvis kvalifikationer og erfaring lever op til DBI’s krav. Er virksomheden DBI-godkendt, er kunden altså garanteret et produkt af højeste kvalitet.

 

Lekon 5 fordele ved KLS

 

Hvad får du ud af at blive personcertificeret eller virksomhedsgodkendt inden for termografering?

Når du har opnået en personcertificering eller virksomhedsgodkendelse fra DBI, kan du dokumentere over for potentielle kunder, at din virksomhed – og det produkt i tilbyder – lever op til DBI’s krav.
Certificeringen kan desuden give dig adgang til nye forretningsmuligheder. Den fungerer som et kvalitetsbevis, og mange kunder stiller krav til, at deres leverandør er certificeret, så derfor kan du som certificeret virksomhed få et forspring i forhold til dine konkurrenter uden certificering.
Det er ofte et krav fra forsikringsselskaberne, at kunderne, der ønsker at tegne forsikring hos dem, kan dokumentere, at de får foretaget certificeret el-termografering.

 

Hvordan hjælper Lekon dig med at blive certificeret?

Når du ønsker at blive certificeret, er det oplagt at have en rådgivningsvirksomhed som Lekon med på sidelinjen. Vi er specialiseret i at hjælpe virksomheder gennem certificeringsprocessens enkelte trin på en enkel og værdiskabende måde, der tager udgangspunkt i din virksomhed.

Har du ikke allerede et kvalitetsledelsessystem (KLS), hjælper vi dig gennem hele processen. Vores hyppigst anvendte arbejdsmetode følger nedenstående arbejdsgang:


KLS proces

 

Hvilke krav stilles der i forbindelse med virksomhedsgodkendelse?

Når du vil virksomhedsgodkendes inden for el-termografering, skal du først og fremmest kunne dokumentere, at virksomheden er i besiddelse af kvalitetsledelsessystemet ISO 9001

Derudover skal du opfylde følgende krav:

 • Virksomheden skal have fast driftssted inden for EU eller EFTA
 • Al kommunikation mellem virksomheden, anlægsejere, myndigheder, certificeringsorganer og lignende skal kunne foregå på et for modtageren forståeligt sprog
 • Virksomheden skal have ansat minimum én person, der er personcertificeret i henhold til ”Retningslinje 010-3 el-termografering, certificering af personer der udfører el-termografering”
 • De certificerede personer skal kunne bevare deres uvildighed vedrørende rapporteringen af anlæggenes tilstand og kvalitet
 • Virksomheden skal en gang om året bekræfte organisationsplan og ansættelsesforholds gyldighed
 • Virksomheden skal være uvildig og må ikke tage hensyn til egne eller andres interesser, som kan påvirke termografens arbejde og vurderinger
 • El-termografering af eget installationsarbejde (slutkontrol) kan ikke udføres som godkendt certificeret el-termografi
 • El-termografering af elektriske installationer kan kun udføres som godkendt certificeret, når der i KLS’en er en bemyndigelse til el-termografen om, hvordan denne er sikret fuld uvildighed i virksomhedsorganisationen – med det formål at sikre el-termografens uvildighed i den enkelte sag
 • Virksomheden skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader

 

Hvilke krav stilles der til personen, der vil certificeres?

Når du ønsker at blive personcertificeret inden for el-termografering, skal du kunne fremvise følgende dokumentation:

 • Dokumentation for mindst fem års relevant praktisk erfaring med elinstallationsarbejde, tavlearbejde og fejlfinding fra et autoriseret el-installationsfirma
 • Dokumentation for minimum 50 timers praktisk udførelse af el-termografering
 • Dokumentation for faglig uddannelse på niveau med:

a) El-installatør

eller

b) Elektriker

eller

c) Maskinmester med el-autorisationsprøve

eller

d) El-ingeniør med el-autorisationsprøve

 • Dokumentation på følgende kurser:

Termografikursus til DBI retningslinje 010-3 appendiks A
(Niveau 1 (Level 1) i Termografering – National samt international anerkendt Level 1. (ITC Level 1))

NiiR Termografering

DBI retningslinje 010-3 appendiks B
(El-termografikursus til DBI retningslinje 010-3 appendiks B)

 • Dokumenteret kendskab til L-AUS-regler i form af intern/ekstern deltagelse i instruktion eller kursusbevis

Lekon tilbyder kurset L-AUS – lavspænding: arbejde under spænding som E-learning. 

 

 

#El-termografering  #Termograferingscertificering #ISO9001 #Ledelsessystemer

Jens Kjærulff

Jens Kjærulff

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.