Lekon Mobil logo

Adgangskontrolanlæg

Vi hjælper dig frem til certificering på ADK-området.

Vil du også certificeres inden for ADK, så du kan tilbyde dine kunder adgangskontrolanlæg, der lever op til kvalitetskravene?

Lekon gør certificeringsprocessen enkel. Vi hjælper dig med at implementere ISO 9001 fra bunden eller opgradere dit nuværende KLS-system, så du opfylder kravene på området.


Kontakt os og hør nærmere om vores løsninger Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


 Hvad er formålet med et adgangskontrolanlæg (ADK)?

Adgangskontrolanlægget har til formål at registrere, styre og dokumentere personers adgang til og fra bygninger eller mellem bygningsområder.

 

Hvad får din virksomhed ud af at blive ADK-certificeret?

For at sikre, at kunden kan have tillid til ADK-anlæggene, stilles der en række krav til virksomheden samt dennes medarbejdere og underleverandører. Når du har opnået en ADK-certificering, kan du dokumentere over for potentielle kunder, at din virksomhed – og alle led i processen – lever op til disse krav.
Certificeringen kan endvidere give dig adgang til nye forretningsmuligheder. Den fungerer som et kvalitetsbevis, og mange kunder stiller krav til, at deres leverandør er certificeret, så derfor kan du som certificeret virksomhed få et forspring i forhold til dine konkurrenter uden certificering.

 

Hvilke krav stilles der til virksomheder, der ønsker at blive ADK-certificeret?

Når din virksomhed vil ADK-certificeres, skal du først og fremmest sikre dig, at du har implementeret ledelsessystemet ISO 9001. Derudover skal du kunne opfylde følgende krav:  

 • Virksomheden skal stille både medarbejdere og dokumentation til rådighed, i forbindelse med at certificeringsorganet udfører audits
 • Virksomheden skal være CVR-registreret eller være registreret i lignende registre i de øvrige EU/EØS-lande og have fast driftssted inden for EU eller EØS
 • Virksomheden må ikke være under henholdsvis rekonstruktion eller konkursbehandling, ligesom der ikke må være søgt om frivillig kreditorordning
 • Virksomheden skal holde certificeringsorganet underrettet om, hvem der tegner virksomheden juridisk i henhold til denne kravspecifikation
 • Al kommunikation virksomheden, kunder og certificeringsorganer imellem skal kunne foregå på dansk
 • Signaler af alle typer fra ADK-anlægget via et AIA-anlæg, eller hvor ADK-anlægget fungerer som en integreret del af et AIA-anlæg, som er udført i henhold til denne kravspecifikation, skal overføres til en af Rigspolitiet godkendt kontrolcentral
 • Virksomheden har ansvaret for, at relevante medarbejdere opfylder uddannelseskravene beskrevet herunder

 

 

Hvilke krav stilles der til ADK-virksomhedens medarbejdere?

Med henblik på at sikre, at virksomheden har de rette kompetencer i forbindelse med salg, projektering, installation og servicering af ADK-anlæg, skal der i virksomheden være fastansat minimum én medarbejder, der arbejder mindst 30 timer om ugen i den pågældende virksomhed, og som har bestået følgende eller tilsvarende uddannelse/kurser:

enten:

a) ADK, installation (40569)
b) ADK, IP-baseret anlæg (40570)

eller:

c) Uddannelse som diplom- eller civilingeniør i el-retningen

eller:

d) Autoriseret el-installatør

 

Herudover skal følgende overholdes:

 • Hvis der opstår afvigelser vedrørende medarbejderkvalifikationer, skal virksomheden reetablere kompetencerne inden for seks måneder
 • Medarbejdere, der installerer, programmerer og idriftsætter ADK-anlæg, skal opfylde kravene beskrevet i punkt a og b
 • Virksomheden skal sikre, at de ansatte sælgere af ADK-anlæg har dokumenteret kendskab til ADK-anlæg og de krav, der fremgår af kravspecifikationerne på området
 • De medarbejdere, der foretager installation af eller service på ADK-anlæg, skal hvert år gennemgå 15 timers brancherelevant efteruddannelse inden for et eller flere af de fagområder, virksomheden er certificeret inden for
 • Alle ansatte i ADK-virksomheden, der sælger, projekterer, installerer eller servicerer ADK-anlæg, samt administrativt personale med adgang til følsomme kundedata og koder eller lign., skal kunne fremvise en straffeattest, der er højest et år gammel og uden tilføjelser, der begrunder fare for misbrug af stillingen

 

#ADK #Adgangskontrolanlæg #ADKcertificering #ISO9001 #Ledelsessystemer

Jens Kjærulff

Jens Kjærulff

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.