Lekon Mobil logo

Indbrudsalarmanlæg

Vi hjælper dig frem til certificering på AIA-området.

Vil du også certificeres inden for AIA, så du kan tilbyde dine kunder indbrudsalarmanlæg, der lever op til kvalitetskravene?

Lekon gør certificeringsprocessen enkel. Vi hjælper dig med at implementere ISO 9001 fra bunden eller opgradere dit nuværende KLS-system, så du opfylder kravene på området.


Kontakt os og hør nærmere om vores løsninger Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Hvad er formålet med et indbrudsalarmanlæg (AIA)?

Indbrudsalarmanlægget har til formål at registrere, hvis en person trænger ind i en bygning eller på et område, der er elektronisk overvåget af anlægget og på den måde afbryde den uønskede person i sit foretagne.

 

Hvad får din virksomhed ud af at blive AIA-certificeret?

For at sikre, at kunden kan have tillid til AIA-anlæggene, stilles der en række krav til virksomheden samt dennes medarbejdere og underleverandører. Når du har opnået en AIA-certificering, kan du dokumentere over for potentielle kunder, at din virksomhed – og alle led i processen – lever op til disse krav.
Certificeringen kan endvidere give dig adgang til nye forretningsmuligheder. Den fungerer som et kvalitetsbevis, og mange kunder stiller krav til, at deres leverandør er certificeret, så derfor kan du som certificeret virksomhed få et forspring i forhold til dine konkurrenter uden certificering.

 

Hvilke krav er der til virksomheder, der ønsker at blive AIA-certificeret?

Når din virksomhed vil AIA-certificeres, skal du først og fremmest sikre dig, at du har implementeret ledelsessystemet ISO 9001. Derudover skal du kunne opfylde følgende krav:  

 • Virksomheden skal stille både medarbejdere og dokumentation til rådighed, i forbindelse med at certificeringsorganet udfører audits
 • Virksomheden skal være CVR-registreret eller være registreret i lignende registre i de øvrige EU/EØS-lande og have fast driftssted inden for EU eller EØS
 • Virksomheden må ikke være under henholdsvis rekonstruktion eller konkursbehandling, ligesom der ikke må være søgt om frivillig kreditorordning
 • Virksomheden skal holde certificeringsorganet underrettet om, hvem der tegner virksomheden juridisk i henhold til denne kravspecifikation
 • Al kommunikation virksomheden, kunder og certificeringsorganer imellem skal kunne foregå på dansk
 • Signaler af alle typer AIA-anlæg, udført i henhold til denne kravspecifikation, skal overføres til en af Rigspolitiet godkendt kontrolcentral
 • Virksomheden har ansvaret for, at relevante medarbejdere opfylder uddannelseskravene beskrevet herunder

 

 

Hvilke krav er der til AIA-virksomhedens medarbejdere?

Med henblik på at sikre, at virksomheden har de rette kompetencer i forbindelse med salg, projektering, installation og servicering af AIA-anlæg, skal der i virksomheden være fastansat minimum én medarbejder, der arbejder mindst 30 timer om ugen i den pågældende virksomhed, og som har bestået følgende eller tilsvarende uddannelse/kurser:

enten:

 

a) AIA Installation (44038)

b) AIA, Design af anlæg (44039)

c) AIA, Objekt- og perimetersikring (44043+44044)

d) AIA, Opsætning af adresserbare AIA-anlæg

e) Projektering (44753)

 

eller:

 

f) Uddannelse som diplom- eller civilingeniør i relevant retning

g) Projektering (44753)

 

eller:

 

h) El-installatør

i) Projektering (44753)

 

eller:

 

 • For elektrikere, med svendebrev udstedt efter august 2015, med uddannelsesmodul 1.15, AIA og TV-overvågning anses kravene a og b for opfyldt.
 • For låsesmede, med svendebrev udstedt efter 2008, anses kravene a og b for opfyldt. 

 

Herudover skal følgende overholdes:

 • Hvis der opstår afvigelser vedrørende medarbejderkvalifikationer, skal virksomheden reetablere kompetencerne inden for seks måneder
 • Medarbejdere, der installerer, programmerer og idriftsætter AIA-anlæg, skal opfylde kravene beskrevet i punkt a og b
 • Virksomheden skal sikre, at de ansatte sælgere af AIA-anlæg har dokumenteret kendskab til AIA-anlæg og de krav, der fremgår af kravspecifikationerne på området
 • De medarbejdere, der foretager installation af eller service på AIA-anlæg, skal hvert år gennemgå 15 timers brancherelevant efteruddannelse inden for et eller flere af de fagområder, virksomheden er certificeret inden for
 • Alle ansatte i AIA-virksomheden, der sælger, projekterer, installerer eller servicerer AIA-anlæg, samt administrativt personale med adgang til følsomme kundedata og koder eller lign., skal kunne fremvise en straffeattest, der er højest et år gammel og uden tilføjelser, der begrunder fare for misbrug af stillingen

#AIA #Indbrudsalarmanlæg #AIAcertificering #ISO9001 #Ledelsessystemer

Jens Kjærulff

Jens Kjærulff

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.