Få hjælp til din DKV-plan (Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan)

Vi tilbyder dig én samlet løsning

EN OVERSKUELIG DKV-LØSNING

Efterlev kravene i BR18 – nemt og enkelt

Ledoc System: Din digitale DKV-plan

Ledoc System er en digital DKV-platform, hvor du på en enkel og overskuelig måde kan sætte din drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan i styring. Med Ledoc får du et online DKV-system, som er tilgængeligt for alle virksomhedens medarbejdere, og som stiller eftersynsstatus på brandtekniske installationer til rådighed for alle via QR-koder.  

Rådgivning: Få et skræddersyet DKV-system

Få virksomhedstilpasset rådgivning om blandt andet:

  • Udarbejdelse af DKV-håndbog
  • Udarbejdelse af DKV-beredskabsplan
  • Kortlægning af relevante udstyrsgrupper

Online kursus: Bliv i stand til selv at udføre eftersyn af installationer

På blot 90 minutter får du:

  • En enkel og overskuelig præsentation af lovgivningen for sagkyndige eftersyn
  • En gennemgang af hvordan du udfører sagkyndige eftersyn
  • En instruktion i sikker brug af det redskab eller installationen, kurset omhandler
  • Vores råd til effektiv styring af eftersynstermin og dokumentation af eftersyn 

KOMMER SNART

DKV-plan digital

Hvad er en DKV-plan?

Pr. 1. januar 2020 er der trådt nye regler i kraft om drift-, kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer og bygningsdele. Kravet omfatter skærpede krav til både nye og eksisterende bygninger og betyder i praksis at en lang række bygningsejere nu skal etablere en drifts-kontrol og vedligeholdelsesplan for de brandtekniske installationer og materiel i deres bygninger.
Mange bygningsejere kender endnu ikke disse krav, og der uddeles allerede nu straks påbud af den lokale beredskabschef når det konstateres at en bygningsejer endnu ikke har etableret en tilstrækkelig drifts-kontrol og vedligeholdelsesplan.

Hjælp til DKV

Hvor ofte skal din DKV-installation efterses?

Det er langt fra alle, der er opmærksomme på, hvor ofte deres brandtekniske installationer skal efterses. 
I skemaet nedenfor kan du se eftersynsterminer for en lang række DKV-installationer.

Blåt X = Eftersyn foretages af den driftsansvarlige person, evt. lejer

Grønt X = Eftersyn foretages af den driftsansvarlige person

Gult X = Eftersyn foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma

Rødt X = Eftersyn foretages af en akkrediteret virksomhed

Installation

Ugentligt

Månedligt

Hver 3. mdr.

Hver 6. mdr.

Årligt

Hvert 2. år

Hvert 4. år

Hvert 5. år

Hvert 10. år

Systemintegrationstest

X

Logbøger

X

Elsikkerhedsattest

X

Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

X

X

X

X

Sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

X

X

X

X

X

X

Varslingsanlæg

X

X

X

Røgalarmanlæg

X

X

X

Flugtvejs- og panikbelysning

X

X

X

X

Slangevinder

X

X

X

Automatisk branddørlukkeanlæg (ABDL-anlæg)

X

X

Automatisk brandventilationsanlæg (ABV-anlæg)

X

X

X

Automatisk tryksætningsanlæg (ATA-anlæg)

X

X

X

Iltreduktionsanlæg

X

X

Røgudluftning

X

Branddmandselevator

X

X

Branddmandspanel

X

X

Stigrør

X

X

X

Trykforøgeranlæg

X

Kommunikationsanlæg

X

Håndildslukkere

X

X

X

X

Branddasker

X

X

Brandtæppe

X

Komfortventilationsanlæg

X

Passiv brandsikring

X

Kilde: Bygningsreglementets vejledning til BR18 kapitel 5 – Brand. Ovenstående skema fremgår af vejledningens kapitel 7: Drift-, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger
Du finder BR18’s kapitel 5, §137-146 om drift-, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger HER og vejledningens kapitel 7 HER.

Kom til GRATIS oplæg om DKV

Få overblik over BR18's krav til DKV

Kom til fyraftensmøde og bliv klogere på de nye krav til drifts- kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer og DKV-planer. 
På mødet bliver du klogere på, hvordan du opfylder kravene til den obligatoriske DKV-plan, og vi vil vise hvordan du kan oprette DKV-planen i Ledoc System.

Vi vil på mødet give dig en kort introduktion til vores digitale DKV-løsning via Ledoc System, som gør det enkelt for dig at etablere og dokumentere dig DKV-plan for en eller flere bygninger.  

DIN UNDERVISER:

John Warni

Brand- og sikringskonsulent

John er kvalitetskonsulent og den områdeansvarlige for Lekons rådgivning på Brand- og sikrings området. John har en bred teknisk forståelse på brand og sikringsområdet og stor indsigt i de lovkrav der ligger bag drifts-kontrol og vedligeholdelse.

PRAKTISK INFO

GRATIS DELTAGELSE, tilmelding nødvendig

Varighed: 2 timer

Spørgsmål?
Kontakt os på kursus@lekon.dk eller
tlf. 46 76 71 11