Få hjælp til din DKV-plan (Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan)

Vi tilbyder dig én samlet løsning som er digital

DKV-PLAN PÅ DEN OVERSKUELIGE MÅDE

Efterlev kravene i BR18 – nemt og effektivt

Ledoc System: Din digitale DKV-plan

Ledoc System er en digital DKV-platform, hvor du på en enkel og overskuelig måde kan sætte din drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan i styring. Med Ledoc får du et online DKV-system, som er tilgængeligt for alle virksomhedens medarbejdere, og som stiller eftersynsstatus på brandtekniske installationer til rådighed for alle via QR-koder.  

Rådgivning: Få et skræddersyet DKV-system

Få virksomhedstilpasset rådgivning om blandt andet:

  • Udarbejdelse af DKV-håndbog
  • Udarbejdelse af DKV-beredskabsplan
  • Kortlægning af relevante udstyrsgrupper
Eftersyn af stigrør

Hvad er en DKV-plan?

Tilbage i januar 2020 trådte nye regler i kraft om drift-, kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer og bygningsdele. Der kom skærpede krav til både nye og eksisterende bygninger og betyder i praksis, at en lang række bygningsejere nu skal etablere en drifts-kontrol og vedligeholdelsesplan for de brandtekniske installationer og materiel i deres bygninger.

Som driftsansvarlig for en bygning skal du være bekendt med disse krav. Der uddeles straks påbud af den lokale beredskabschef når det konstateres, at en bygningsejer ikke har etableret en tilstrækkelig drifts-kontrol og vedligeholdelsesplan.

I januar 2024 kom der væsentlige ændringer i Bygningsreglementet 2018 (BR18), som påvirker drift, kontrol og vedligehold (DKV) af bl.a. brandsikkerhedsforanstaltninger. Disse ændringer indebærer både lempelser og nye krav. Læs mere her.

DKV-plan

Hvor ofte skal din DKV-installation efterses?

Det er langt fra alle, der er opmærksomme på, hvor ofte deres brandtekniske installationer skal efterses. 
I skemaet nedenfor kan du se eftersynsterminer for en lang række DKV-installationer.

Blåt X = Eftersyn foretages af den driftansvarlige person, evt. lejer

Grønt X = Eftersyn foretages af den driftansvarlige person

Gult X = Eftersyn foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma

Rødt X = Eftersyn foretages af en akkrediteret inspektionsorgan

Installation

Ugentligt

Mdl.

Hver 3. mdr.

Hver 6. mdr.

Årligt

Hvert 2. år

Hvert 4. år

Hvert 5. år

Hvert 10. år

Systemintegrationstest

X

Logbøger

X

Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

X

X

X

X

Sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

X

X

X

X

X

X

Varslingsanlæg

X

X

X

Røgalarmanlæg

X

X

X

Flugtvejs- og panikbelysning

X

X

X

X

Slangevinder

X

X

X

Automatisk branddørlukkeanlæg (ABDL-anlæg)

X

X

Automatisk brandventilationsanlæg (ABV-anlæg)

X

X

X

Automatisk tryksætningsanlæg (ATA-anlæg)

X

X

X

Iltreduktionsanlæg

X

Røgudluftning

X

Branddmandspanel

X

X

Stigrør

X

X

X

Trykforøgeranlæg

X

Kommunikationsanlæg

X

Håndildslukkere

X

X

X

Brandtæppe

X

Komfortventilationsanlæg

X

Passiv brandsikring

X

Kilde: Bygningsreglementets vejledning til BR18 kapitel 5 – Brand. Ovenstående skema fremgår af vejledningens kapitel 7: Drift-, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger
Du finder BR18’s kapitel 5, §137-146 om drift-, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger HER og vejledningens kapitel 7 HER.