Jernbanesikkerhed - DS 21001

Skal din virksomhed udføre arbejde for Banedanmark, er certificering et krav

JERNBANESIKKERHED -
DS 21001

DS 21001 er relevant for virksomheder, der ønsker at blive leverandører til Banedanmark.  

Formålet med DS 21001 er at sikre, at Banedanmarks leverandører lever op til de krav, der stilles til leverandører af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssig relevans. Certificeringen er således obligatorisk for, at din virksomhed kan blive godkendt som leverandør af ydelser. 

Jens Kjærulff

Partner, innovationsdirektør og chefkonsulent

Indhold

Mulighed for at blive leverandør

Øget troværdighed

Forbedret konkurrenceevne

HVAD ER DS 21001?

DS 21001 er en dansk standard inden for jernbanesikkerhed. Standarden blev udgivet i august 2020 og er udarbejdet af Banedanmark i samarbejde med Dansk Standard. Standarden omhandler ledelsessystemer for jernbanesikkerhed med fokus på infrastruktur. Formålet med standarden er at sikre et højt sikkerhedsniveau for leverancer, der kan påvirke jernbanesikkerheden

DIT UDBYTTE VED EN
DS 21001-CERTIFICERING

Mulighed for leverandørgodkendelse

Bliv en del af de virksomheder, der er godkendt som leverandører til Banedanmark

Effektivitet og kontinuerlig forbedring

Med et ledelsessystem får I identificeret muligheder for forbedring og øget effektivitet

Stærkt fokus på sikkerhed, risici og nødplaner

Med certificeringen lærer I at identificere og forholde jer til eventuelle risici ved arbejdet samt at udarbejde nødplaner

Øget troværdighed og kundetilfredshed

Med en certificering signalerer din virksomhed en seriøs tilgang til - og respekt for - sine kunder

Forbedret konkurrenceevne OG omsætning

Med certificeringen får I adgang til et marked, hvor opgaverne er forbeholdt certificerede virksomheder

SÅDAN IMPLEMENTERER VI
DS 21001 I DIN VIRKSOMHED

Implementeringsforløbet afhænger af din virksomhed og jeres ønsker. Som oftest vil forløbet se således ud:

Implementering af ledelsessystem proces

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, adfærd og lign.

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. Intern audit af systemimplementering

Gennemgang af systemet: er det korrekt implementeret, og skaber det den ønskede værdi?

5. Auditrapport

Udarbejdelse af auditrapport og oplæg til ledelsens evaluering

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål indenfor jernbanesikkerhed og DS 21001-certificering.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider:
Man-tor: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:00

For at kunne certificeres efter standarden DS 21001:2020, som omhandler ledelsessystemer for jernbanesikkerhed – infrastrukturarbejde, skal din virksomhed have et kvalitetsledelsessystem, som lever op til kravene beskrevet i standarden. 

DS 21001-certificeringen er, som nævnt ovenfor, relevant for virksomheder, der ønsker at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark.

Jernbanesikkerhedsmæssige ydelser betyder ydelser, som har direkte betydning for jernbanesikkerheden ifølge bekendtgørelserne på området. Ydelserne inddeles i tre typer: 

  1. Jernbanesikkerhedsmæssige ydelser
    Eksempelvis jernbanesikkerhedsuddannede kompetencer som skal sikre at sikkerheden opretholdes under leverancen af f.eks. faglige ydelser eller ved brug af skinnebårne køretøjer
  2. Faglige ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold
    Eksempelvis arbejde på eltavler tilhørende en jernbaneoverkørsel med bomme eller konsulentarbejde i forbindelse med planlægning af et projekt, som involverer arbejde i infrastrukturen
  3. Ydelser hvor der anvendes materiel
    Gælder alle leverancer af skinnebårne køretøjer eller udstyr, materiel m.v., som kan påvirke jernbanesikkerheden

Vi hjælper dig med at komme uoverskuelige, støvede mapper til livs. Derfor har vi udviklet et stykke software ved navn Ledoc System; det ideelle redskab til daglig styring af dit ledelsessystem

Med ledoc får du mulighed for at registrere værktøj og udstyr, læse og godkende dokumenter, foretage eftersyn og meget mere – direkte fra din computer, tablet eller telefon. 

Det er nemt, og samtidig er du sikret, at vigtige oplysninger registreres, så dit kvalitetsledelsessystem vedligeholdes.

DS/ISO opslagsværk

Har du styr på betydningen af standardens termer og krav?

Vores opslagsværk gør dig klogere på DS-standardernes fokusområder og
forklarer formålet med de krav, der stilles til din virksomhed.