El-termografering

Som certificeret el-termograf kan du tilbyde dine kunder et produkt af højeste kvalitet.

EL-TERMOGRAFERING

VIL DU OGSÅ PERSONCERTIFICERES ELLER VIRKSOMHEDSGODKENDES INDEN FOR EL-TERMOGRAFERING?

Lekon hjælper dig med at opnå personcertificering eller virksomhedsgodkendelse inden for el-termografering, så du kan tilbyde dine kunder det mest anerkendte værktøj til at identificere begyndende nedbrud på elinstallationer.

Jens Kjærulff

Partner, innovationsdirektør og chefkonsulent

Indhold

HVAD ER EL-TERMOGRAFERING?

Termografering er den eneste metode til berøringsfri temperaturmåling af overfladetemperaturen på elektriske komponenter.
Alle genstande, der er varmere end -273,15 C, udstråler infrarød stråling. Termografisk udstyr er et avanceret værktøj, som er i stand til at registrere og omsætte infrarød stråling til temperaturmålinger. Udstyret danner farvebilleder ud fra den stråling, det registrerer. Hver farve repræsenterer en bestemt temperatur, så ud fra disse farvebilleder kan man aflæse genstandens temperatur.
Termografering kan udføres på alle elektriske anlæg, der er umiddelbart tilgængelige – dog kan det ved en undersøgelse være nødvendigt at afmontere nogle dele, før undersøgelsen udføres.

En termografisk måling af elinstallationer mindsker risikoen for:

 • El-tavlebrand
 • Utilsigtet driftsstop
 • Utidige og kostelige reparationer grundet akut driftsstop
 • Overophedede komponenter der kræver udskiftning
 • Kostelige reparationer og følgeskader

DIT UDBYTTE VED EN CERTIFICERING ELLER GODKENDELSE INDEN FOR EL-TERMOGRAFERING

Bevis på at du opfylder DBI's KRAV

Når du har opnået en personcertificering eller virksomhedsgodkendelse fra DBI, kan du dokumentere over for potentielle kunder, at din virksomhed – og det produkt i tilbyder – lever op til DBI’s krav.

nYE FORRETNINGSMULIGHEDER

Certificeringen kan desuden give dig adgang til nye forretningsmuligheder. Den fungerer som et kvalitetsbevis, og mange kunder stiller krav til, at deres leverandør er certificeret

gODKENDT AF FORSIKRINGSSELSKABERNE

Det er ofte et krav fra forsikringsselskaberne, at kunderne, der ønsker at tegne forsikring hos dem, kan dokumentere, at de får foretaget certificeret el-termografering

SÅDAN HJÆLPER VI DIN VIRKSOMHED FREM TIL CERTIFICERING ELLER GODKENDELSE

Har du ikke allerede et kvalitetsledelsessystem (KLS), hjælper vi dig gennem hele processen. Vores hyppigst anvendte arbejdsmetode følger nedenstående arbejdsgang:

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

4. Systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende certificering eller godkendelse inden for el-termografering.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider: Man-Fre 08:00 - 16:00

Når din virksomhed bliver godkendt af DBI inden for el-termografering, får du et bevis på, at det el-termograferingsarbejde, virksomheden udfører, udføres af en certificeret el-termograf, hvis kvalifikationer og erfaring lever op til DBI’s krav. Er virksomheden DBI-godkendt, er kunden altså garanteret et produkt af højeste kvalitet.

Når du vil virksomhedsgodkendes inden for el-termografering, skal du først og fremmest kunne dokumentere, at virksomheden er i besiddelse af et kvalitetsledelsessystem

Derudover skal du opfylde følgende krav:

 • Virksomheden skal have fast driftssted inden for EU eller EFTA
 • Al kommunikation mellem virksomheden, anlægsejere, myndigheder, certificeringsorganer og lignende skal kunne foregå på et for modtageren forståeligt sprog
 • Virksomheden skal have ansat minimum én person, der er personcertificeret i henhold til ”Retningslinje 010-3 el-termografering, certificering af personer der udfører el-termografering”
 • De certificerede personer skal kunne bevare deres uvildighed vedrørende rapporteringen af anlæggenes tilstand og kvalitet
 • Virksomheden skal en gang om året bekræfte organisationsplan og ansættelsesforholds gyldighed
 • Virksomheden skal være uvildig og må ikke tage hensyn til egne eller andres interesser, som kan påvirke termografens arbejde og vurderinger
 • El-termografering af eget installationsarbejde (slutkontrol) kan ikke udføres som godkendt certificeret el-termografi
 • El-termografering af elektriske installationer kan kun udføres som godkendt certificeret, når der i KLS’en er en bemyndigelse til el-termografen om, hvordan denne er sikret fuld uvildighed i virksomhedsorganisationen – med det formål at sikre el-termografens uvildighed i den enkelte sag
 • Virksomheden skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader

Standarden stiller f.eks. krav til, at virksomheden dokumenterer og opbevarer information som procedurer, referater fra evalueringer m.v.

Når du ønsker at blive personcertificeret inden for el-termografering, skal du kunne fremvise følgende dokumentation:

 • Dokumentation for mindst fem års relevant praktisk erfaring med elinstallationsarbejde, tavlearbejde og fejlfinding fra et autoriseret el-installationsfirma
 • Dokumentation for minimum 50 timers praktisk udførelse af el-termografering
 • Dokumentation for faglig uddannelse på niveau med:

a) El-installatør

eller

b) Elektriker

eller

c) Maskinmester med el-autorisationsprøve

eller

d) El-ingeniør med el-autorisationsprøve

 • Dokumentation på følgende kurser:

Termografikursus til DBI retningslinje 010-3 appendiks A
(Niveau 1 (Level 1) i Termografering – National samt international anerkendt Level 1. (ITC Level 1))

NiiR Termografering

DBI retningslinje 010-3 appendiks B
(El-termografikursus til DBI retningslinje 010-3 appendiks B)

 • Dokumenteret kendskab til L-AUS-regler i form af intern/ekstern deltagelse i instruktion eller kursusbevis

Ønsker din virksomhed at bidrage til FN's 17 verdensmål?

– eller gør I det allerede uden at tænke nærmere over det? 

Din virksomheds kvalitetsledelsessystem er et oplagt værktøj til at sikre en bæredygtig udvikling.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmålene kan sættes i spil i din virksomhed?