Elevatorområdet

Bliv godkendt som sagkyndig på elevatorområdet.

ELEVATOROMRÅDET

Vi hjælper din virksomhed i mål med godkendelse som sagkyndig på elevatorområdet.

Hos Lekon gør vi certificeringsprocessen enkel. Vi rådgiver dig igennem hele processen og hjælper dig med at implementere et ISO 9001 ledelsessystem fra bunden. Har du allerede et KLS, kan vi hurtigt opgradere det, så det opfylder kravene på området.

John Mandrup

John Mandrup

Partner, adm. direktør og chefkonsulent

Indhold

KRAV TIL VIRKSOMHEDEN DER VIL VÆRE SAGKYNDIG PÅ ELEVATOROMRÅDET

Før din virksomhed kan godkendes som sagkyndig på elevatorområdet, skal følgende krav opfyldes:

SÅDAN HJÆLPER VI DIG FREM TIL GODKENDELSE SOM SAGKYNDIG

Vi udarbejder et kvalitetsledelsessystem (ISO 9001) og hjælper vi dig gennem hele processen; fra systemimplementering til certificering. Vores hyppigst anvendte arbejdsmetode følger nedenstående arbejdsgang:

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

4. Systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende godkendelse som sagkyndig på elevatorområdet.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider: Man-Fre 08:00 - 16:00

Personen, der udfører eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejde på elevatorer, skal have gennemført en relevant uddannelse og skal qua sine kvalifikationer kunne:

  • Læse og anvende den tekniske dokumentation der hører til elevatoranlægget
  • Fejlsøge og foretage ændringer af digitale styringsanlæg samt fejlsøge og fejloprette de almindelige typer af elektroniske motorstyringer, der anvendes inden for elevatorbranchen
  • Udskifte og justere sikkerhedsudstyr
  • Fejlsøge og -oprette på elektriske, elektroniske, mekaniske og hydrauliske komponenter og udstyr, som anvendes på elevatorer – herunder anvende relevant måleudstyr
  • Arbejde selvstændigt på elevatoranlæg: foretage komplet eftersyn og verificere at udstyret fungerer sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt inden idriftsættelse
  • Demonstrere at elevatoren overholder gældende lovgivning over for inspektionsorganer
  • Vejlede den ansvarlige bruger om korrekt anvendelse af produktet
  • Forstå og kender til de sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige krav, der stilles til udførelsen af arbejdet på elevatorer

Hvis ikke personen, der skal arbejde med elevator, har gennemført AMU-uddannelsen i elevatorteknik, er det en forudsætning for arbejde med elevatorer, at personen har gennemført kurserne Elevator 1 og Elevator 2.

Elevator 1 henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med elevatorer inden for automatikbranchen. På kurset får du grundlæggende kendskab til elevatorteknik og forudsætninger for at medvirke ved udskiftning, justering og fejlretning på bestående anlæg.
Elevator 2 er et enkeltfag fra automatik- og procesuddannelsen, som giver dig indblik i elevatorteknik, ligesom du for forudsætningerne for at foretage eftersyn og vedligeholdelse af elevatorer.

Ønsker din virksomhed at bidrage til FN's 17 verdensmål?

– eller gør I det allerede uden at tænke nærmere over det? 

Din virksomheds kvalitetsledelsessystem er et oplagt værktøj til at sikre en bæredygtig udvikling.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmålene kan sættes i spil i din virksomhed?