FREMMØDE

Elkursus: L-AUS, Verifikation & Dimensionering

VI HAR SKRÆDDERSYET ET TODAGES KURSUS TIL DIG, DER VIL 360° RUNDT OM DEN GÆLDENDE LOVGIVNING PÅ ELOMRÅDET.

MÅLGRUPPE FOR KURSET:

Kurset henvender sig til medarbejdere i virksomheder, hvor der udføres eller projekteres autorisationskrævende arbejde med elektriske installationer.

Dette kursus er til dig, der vil have styr på både arbejde under spænding, verifikation og dimensionering efter DS/EN 50110-1, bekendtgørelse 1082 og DS/HD 60364.  

PRAKTISK INFO

Pris: 3.700,- ekskl. moms

Varighed: 2 dage

Spørgsmål?
Kontakt os på kursus@lekon.dk eller
tlf. 46 76 71 11

KURSUSPROGRAM:

Dag 1:

L-AUS

 • Kendskab og forståelse for gældende love og regler for L-AUS arbejde
 • Evnen til at foretage de nødvendige vurderinger og tiltag i forbindelse med L-AUS arbejde
 • Kendskab til den nødvendige L-AUS udrustning, samt evnen til at efterse og kontrollere udrustningen
 • Forståelse for arbejdsgange i forbindelse med L-AUS arbejde
 • Udførelse af L-AUS opgaver
 • 1 times førstehjælp (uden førstehjælpsbevis)

 

Verifikation, herunder praktiske målinger og dokumentation

Indholdet i det lovpligtige eftersyn og afprøvning vil primært tage udgangspunkt i DS/HD 60364:

 • Hvornår skal der foretages eftersyn?
 • Hvad skal eftersynet omfatte?
 • Krav til dokumentation af eftersyn
 • Hvornår skal der foretages afprøvning?
 • Hvad skal afprøvning omfatte?
 • hvad skal afprøvningen omfatte?
 • Hvordan foretages afprøvning?
 • Krav til dokumentation af afprøvning

 

Dag 2:

Dimensionering efter de nye bestemmelser i DS/HD 60364

Kurset tilrettelægges således, at kursisten får et godt overblik over, hvilke krav der stilles til de nye installationsformer samt, hvordan man finder rundt i de forskellige standarder som knytter sig til Installationsbekendtgørelsen:

 • Introduktion til installationsbekendtgørelse 1082
 • Introduktion til standarden DS/HD 60364, herunder de seneste fortolkninger af bestemmelserne fra S-564 udvalget.
 • Dimensionering af bolig, industri og en tilbygning på skole, herunder praktiske øvelser/beregninger.
 • Dimensionering og fremføring af udvidelser på elektriske installationer udført efter SB6.
 • Krav vedr. udligningsforbindelser, transientbeskyttelse, byggepladser m.m.

UNDERVISNINGSFORM

Kurset er et fremmødekursus, hvor underviseren vil medtage både praktiske og teoretiske eksempler på udførelse af fremtidens elektriske installationer.

Undervisningen foregår i åben dialog, og vil bringe eksempler fra virkeligheden i spil. Der vil være mulighed for at diskutere specifikke emner og stille spørgsmål til emnet.

FORUDSÆTNINGER

Det anbefales at kursisten har en grundlæggende kendskab til installationsarbejde, herunder love og regler på området.