DS/EN 1090 certificering

Med DS/EN 1090 bliver din virksomhed godkendt til CE-mærkning inden for stål- og aluminiumskonstruktioner

BLIV GODKENDT TIL CE-MÆRKNING
DS/EN 1090

Med DS/eN 1090 kan din virksomhed dokumentere at i efterlever internationale standarder for produktion af stål- og aluminiumskonstruktioner.

John Mandrup

John Mandrup

Partner, adm. direktør og chefkonsulent

Indhold

Efterlev europæiske krav

international konkurrenceevne

færre fejl i produktionen

HVAD ER DS/EN 1090?

Standarden DS/EN 1090 er en europæisk standard, der omhandler udførelse af stålkonstruktioner og aluminiumkonstruktioner. Den definerer de tekniske krav til udførelsen af bærende konstruktioner og dækker aspekter som materialer, svejsning, overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse.

DS/EN 1090-standarden er opdelt i fire dele:

  1. DS/EN 1090-1: Krav til den tekniske udførelse af stålkonstruktioner.
  2. DS/EN 1090-2: Krav til den tekniske udførelse af aluminiumkonstruktioner.
  3. DS/EN 1090-3: Supplerende regler for den tekniske udførelse af konstruktioner af koldformet tyndplade.
  4. DS/EN 1090-4: Supplerende regler for den tekniske udførelse af rustfri stålkonstruktioner.

Certificering inden for DS/EN 1090 betyder, at en virksomhed, der er involveret i produktionen af bærende stål- eller aluminiumkonstruktioner, har opfyldt kravene i standarden og er blevet evalueret af et certificeringsorgan. Certificeringen bekræfter, at virksomheden har de nødvendige tekniske kompetencer, procedurer og kvalitetskontrolsystemer til at producere bærende konstruktioner til eksempelvis bygningskonstruktioner i overensstemmelse med standardens krav.

DIT UDBYTTE VED EN
DS/EN 1090-CERTIFICERING

Overholdelse af europæiske krav

Certificeringen bekræfter, at virksomheden opfylder de krav og standarder, der er fastlagt af EU for udførelsen af ​​stål- og alu-konstruktioner.

Øget troværdighed og konkurrenceevne

Vis dine kunder, partnere og interessenter, at virksomheden har opnået en høj standard for teknisk ekspertise og kvalitetskontrol.

Adgang til nye markeder og projekter

Mange lande og offentlige licitationer kræver DS/EN 1090-certificering for deltagelse i bygnings- og infrastrukturprojekter.

Forbedret kvalitet og sikkerhed

DS/EN 1090-certificeringen fremmer en konsekvent og dokumenteret tilgang til kvalitetsstyring og sikkerhed.

Reduktion af risici og ansvar

Certificeringen hjælper virksomheden med at identificere og minimere potentielle fejl og mangler i udførelsen af konstruktioner.

SÅDAN IMPLEMENTERER VI
DS/EN 1090 I DIN VIRKSOMHED

Implementeringsforløbet afhænger af din virksomhed og jeres ønsker. Som oftest vil forløbet se således ud:

iso 45001

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, adfærd og lign.

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. Intern audit af systemimplementering

Gennemgang af systemet: er det korrekt implementeret, og skaber det den ønskede værdi?

5. Auditrapport

Udarbejdelse af auditrapport og oplæg til ledelsens evaluering

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål indenfor DS/EN 1090-certificering. 

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider:
Man-tor: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

Et DS/EN 1090-ledelsessystem refererer til de organisatoriske og procedurale rammer, en virksomhed implementerer for at opfylde kravene i DS/EN 1090-standarden. Dette ledelsessystem er afgørende for at sikre, at virksomheden kan opretholde og dokumentere overholdelsen af standardens krav i hele produktionen af ​​stål- og aluminiumkonstruktioner.

Vi ønsker at hjælpe dig med at komme uoverskuelige, støvede mapper til livs. Derfor har vi udviklet et stykke software ved navn Ledoc System; det ideelle redskab til daglig styring af dit energiledelsessystem

Med ledoc får du mulighed for at registrere værktøj og udstyr, læse og godkende dokumenter, foretage eftersyn og meget mere – direkte fra din computer, tablet eller telefon. 

Det er nemt, og samtidig er du sikret, at vigtige oplysninger registreres, så dit DS/EN 1090-ledelsessystem vedligeholdes.

Et DS/EN 1090-certifikat er et officielt dokument udstedt af et akkrediteret certificeringsorgan, der bekræfter, at en virksomhed opfylder kravene i DS/EN 1090-standarden for udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner. Certifikatet er et bevis på, at virksomheden har gennemgået en vellykket evaluering og verifikation af deres tekniske kapacitet og kvalitetsstyringssystemer.

DS/EN 1090-certifikatet indeholder normalt følgende oplysninger:

  1. Virksomhedsinformation: Navn, adresse og identifikationsoplysninger om den certificerede virksomhed.

  2. Certifikatnummer: Et unikt identifikationsnummer tilknyttet certifikatet.

  3. Gyldighedsperiode: Start- og slutdato for certifikatets gyldighed.

  4. Omfang: Angiver hvilke typer af stål- og aluminiumkonstruktioner virksomheden er certificeret til at udføre.

  5. Certificeringsorganets information: Navn, adresse og identifikationsoplysninger om det certificeringsorgan, der har udstedt certifikatet.

DS/EN 1090-certifikatet er en vigtig dokumentation, der bruges til at demonstrere overholdelse af standarden over for kunder, samarbejdspartnere og myndigheder. Det kan være et krav for virksomheder, der ønsker at deltage i bygnings- og infrastrukturprojekter eller for at opnå licenser og tilladelser i visse lande.

Prisen på en DS/EN 1090-certificering kan spænde bredt og afhænger af din virksomheds struktur, procedurer og lignende. 

Hos Lekon tilbyder vi altid rabat på en certificering, hvis din virksomhed i forvejen er certificeret efter en anden high level standard, f.eks. ISO 9001, 45001 eller 14001.  

Intern audit betyder en intern kontrol af DS/EN 1090-ledelsessystemet, som foretages inden kontrolinstansen kommer og foretager ekstern audit. 

Læs mere om intern audit HER

ISO opslagsværk

Har du styr på betydningen af standardens termer og krav?

Vores opslagsværk gør dig klogere på ISO-standardernes fokusområder og
forklarer formålet med de krav, der stilles til din virksomhed.