Nyheder

Er du tunet ind på den nye arbejdsmiljølov?

Den 1. januar i år trådte den nye arbejdsmiljølov i kraft. Har du styr på, hvad den betyder for din virksomhed?

ARBEJDSMILJØLOVEN – HVAD ER DET FOR EN STØRRELSE?

Arbejdsmiljøloven har til formål at sikre en sund og sikker hverdag for ansatte – derfor træder arbejdsmiljøloven i kraft, så snart en virksomhed har bare én ansat. 

Folketinget har besluttet at sætte fokus på arbejdsmiljøet i landets virksomheder. Det har resulteret i et tilskud til Arbejdstilsynet på 460 mio. frem mod år 2022 samt en ny arbejdsmiljølov. Den nye arbejdsmiljølov trådte i kraft den 1. januar i år og giver i højere grad end førhen Arbejdstilsynet mulighed for at hjælpe virksomhederne frem mod et godt arbejdsmiljø. 

Nu er bolden spillet videre, og det er enhver virksomhedsejers ansvar at sætte både det fysiske og pyskiske arbejdsmiljø på dagsordenen. 

 

DE NYE REGLER – TRE HURTIGE

Siden den 1. januar 2020 …

  • Er Arbejdstilsynet begyndt at slå hårdere ned på virksomheder, som tilsidesætter arbejdsmiljøet; bødetaksterne er steget, og din virksomhed skal fremover betale et gebyr for det efterfølgende skærpede tilsyn 
  • Er der iværksat øget fokus på virksomhedernes psykiske arbejdsmiljø, som i år får sin egen bekendtgørelse. Bekendtgørelsen har til formål at tydeliggøre reglerne på området for både arbejdstagere og -givere og forventes at blive vedtaget inden sommer  
  • Er rådgivningspåbuddet ændret til et kompetencepåbud. Det betyder, at virksomheden frit kan vælge mellem at opjustere egne, interne kompetencer på et nødvendigt område eller vælge at gøre brug af en ekstern rådgiver

 

VI HJÆLPER DIG MED AT SIKRE ET GODT ARBEJDSMILJØ 

Hos Lekon kan vi hjælpe din virksomhed i den rigtige retning på arbejdsmiljøområdet uanset om behovet er stort eller småt. Vi tilbydder rådgivning på flere niveauer: lige fra den obligatoriske arbejdspladsvurdering (APV) og den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse til et værdiskabende arbejdsmiljøledelsessystem (ISO 45001) og en dertil hørende ISO certificering. 

Er dette relevant for dine venner eller kolleger?
Del denne side direkte på de sociale medier via nedenstående knapper: