Gå hjem-møde

Få styr på den lovpligtige Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan (DKV-plan)

Vi gør DKV-planen enkel

Kom på vores gå hjem møde og bliv klogere på de nye krav til drifts- kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer og DKV-planer. 
På gå hjem-mødet bliver du klogere på, hvordan du opfylder kravene til den obligatoriske DKV-plan, og vi vil vise hvordan du kan oprette DKV-planen i Ledoc System.

På gå hjem mødet bliver du også kort introduceret til vores digitale DKV-løsning som gør det enkelt for dig at etablere og dokumentere dig DKV-plan for en eller flere bygninger.  

DIN UNDERVISER:

John Warni

Brand- og sikringskonsulent

John er kvalitetskonsulent og den områdeansvarlige for Lekons rådgivning på Brand- og sikrings området. John har en bred teknisk forståelse på brand og sikringsområdet og stor indsigt i de lovkrav der ligger bag drifts-kontrol og vedligeholdelse.

DIN UNDERVISER:

Jens Kjærulff

Udviklingsdirektør

Jens er chefkonsulent og ansvarlig for udviklingen af Ledocsystemet. Jens har mere end 30 års erfaring med drifts- kontrol og vedligeholdelsesprogrammer og hovedansvarlig for udviklingen af Ledoc DKV-løsning.

PRAKTISK INFO

GRATIS DELTAGELSE, tilmelding nødvendig

Varighed: 2 timer

Spørgsmål?
Kontakt os på kursus@lekon.dk eller
tlf. 46 76 71 11

Kort om lovkravet til DKV

Pr. 1. januar 2020 er der trådt nye regler i kraft om drift-, kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer og bygningsdele. Kravet omfatter skærpede krav til både nye og eksisterende bygninger og betyder i praksis at en lang række bygningsejere nu skal etablere en drifts-kontrol og vedligeholdelsesplan for de brandtekniske installationer og materiel i deres bygninger. Mange bygningsejere kender endnu ikke disse krav, og der uddeles allerede nu straks påbud af den lokale beredskabschef når det konstateres at en bygningsejer endnu ikke har etableret en tilstrækkelig drifts-kontrol og vedligeholdelsesplan.

Hjælp til DKV

Målgruppe

Er du bygningsejer, ansvarlig for driften af en bygning, eller leverandør af brandteknisk service- og løsninger er dette gå-hjem-møde interessant for dig. Mødet giver der en god overordnet forståelse for de nye krav og forståelse for hvordan dette kan omsættes til en enkel DKV-plan.

Oplæg og indhold

  • Orientering om lovgivningen bag krav til drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner (DKV-planer)
  • Afklaret på krav til DKV-planers opbygning og dokumentation
  • Eksempler på DKV-løsninger
  • Gennemgang af BR18’s (Bygningsreglementet) krav til DKV-planen
  • Gennemgang af brandkrav til DKV-planer
  • Introduktion til digital DKV-løsning via Ledoc System

Om Ledoc System

Ledoc System er en digital DKV-platform, hvor du på en enkel og overskuelig måde kan sætte din drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan i styring. Med Ledoc får du et online DKV-system, som er tilgængeligt for alle virksomhedens medarbejdere, og som stiller eftersynsstatus på brandtekniske installationer til rådighed for alle via QR-koder.