Gas-autorisation

Få et enkelt KLS og bliv autoriseret på gasområdet.

GAS-AUTORISATION

VIL DU AUTORISERES PÅ gasOMRÅDET? hOS OS får du et kls, som lever op til kravene på området. Vi hjælper dig helt i mål med GAS-autorisationen.

Slip for bøvlet papirarbejde og få mere tid til din forretning.
Vi skræddersyr et kvalitetsledelsessystem (KLS), der skaber værdi i din virksomhed. Vi hjælper dig med at implementere og vedligeholde KLS’et – så er din virksomhed klar til at blive autoriseret på gasområdet!

John Mandrup

John Mandrup

Partner, adm. direktør og chefkonsulent

Indhold

HOS LEKON FÅR DU HELE PAKKEN - HELT ENKELT

Som kunde hos os slipper du får besværet. Vi udarbejder, hjælper med at implementere og vedligeholder dit system i fremtiden!
Vi sørger for at dit system er korrekt implementeret og opdateret via interne audits, hvor vi kommer med forslag til hvordan du får mest muligt ud at systemet og hurtigt kan iværksætte forbedringer. 

Vi anbefaler…
At du, i forbindelse med etableringen af et KLS, tilvælger vores styresystem Ledoc System, som letter vedligeholdelsesprocessen og samtidig hjælper dig med at holde styr på alle dele af din forretning. Hos os får du altså mulighed for at vælge mellem det traditionelle papirsystem og et digitalt ledelsessystem. Læs mere om Ledoc HER.

SÅDAN HJÆLPER VI DIG I MÅL MED DIN GAS-AUTORISATION

Vi hjælper dig gennem hele processen; fra systemimplementering til ansøgning om autorisation. Vores hyppigst anvendte arbejdsmetode følger nedenstående arbejdsgang:

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

KLS-Håndbog og procedurer

4. Systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende autorisation på gasområdet.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider: Man-Fre 08:00 - 16:00

På gasområdet kan du opnå følgende virksomhedsgodkendelser:

  • Større gasfyrede brænderanlæg over 135 kW (GFSA)
  • Gasdrevne motoranlæg (GFMT)
  • Gasdrevne turbiner (GFTU)
  • Installationer med procesudstyr (GFPR)

Disse områder dækker det arbejde, der ikke hører under autorisationsområdet. Selvom de ikke hører under autorisationsområdet, er det de samme regler, der gælder.

For at blive fagligt ansvarlig på gasområdet, skal du opfylde følgende:

  • Have dokumentation for dine kvalifikationer som ingeniør, maskinmester, gas-, vand- og sanitetsmester og have bestået den kompetencegivende prøve i indregulering og funktionsprøvning af gasfyrede brænderanlæg over 135 kW.
  • Have dokumentation for dine kvalifikationer som ingeniør, maskinmester, gas-, vand- og sanitetsmester og have bestået den udvidede gastekniske efteruddannelse for gasdrevne motoranlæg
  • Have bestået prøven i indregulering og funktionsprøvning af procesanlæg, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen

Ønsker din virksomhed at bidrage til FN's 17 verdensmål?

– eller gør I det allerede uden at tænke nærmere over det? 

Din virksomheds KLS er et oplagt værktøj til at sikre en bæredygtig udvikling.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmålene kan sættes i spil i din virksomhed?