Nyheder

GDPR - skærpede regler pr. 1. januar 2019

Datatilsynet har skærpet reglerne i forhold til at sende personoplysninger. her kan du læse om, hvad det betyder for dig - og om hvordan vi kan hjælpe dig!

Hvad har ændret sig?

Fra 1. januar 2019 skal alle private virksomheder kryptere e-mails, der indeholder ”fortrolige” og ”følsomme” personoplysninger. Det betyder f.eks., at du ikke længere må sende f.eks. lønsedler u-krypteret, men det har også andre konsekvenser.

Hos Lekon vil vi meget gerne hjælpe dig med både at forstå dem – og at arbejde dem ind i jeres fremtidige arbejde.
Læs med her og kontakt os endelig, hvis I har nogen spørgsmål:


Eksempler på følsomme og fortrolige oplysninger

Personoplysninger deles op i flere forskellige kategorier:
 
Almindelige personoplysninger* –  som f.eks. er navn, adresse, billede, fødselsdato, stilling m.m. (bemærk at disse ikke er berørt af de skærmpede krav)

Følsomme personoplysninger – EU-definition – f.eks. helbred, race, politisk overbevisning, etnicitet m.m.

Fortrolige personoplysninger – DK-definition – f.eks. cpr. nummer, tavshedsbelagte oplysninger, privatøkonomi, karakterblade.
 


Hvordan kan Lekon Rådgivning hjælpe dig?

Hos Lekon Rådgivning tilbyder vi at hjælpe dig med en GDPR-pakke, som vi og vores kunder har gode erfaringer med.
 
Vi kalder den: Overvåget “Gør det selv” med hjælp
 
Lad os slå det fast med det samme – du kan ikke “outsource” GDPR-processen. Du skal selv gøre noget i hverdagen, og derfor har vi valgt en løsning, der involverer dig og klæder dig på til at efterleve gældende krav.

Lekons GDPR-pakke er for dig, der har travlt med forretningen og ikke har lyst eller tid til at sætte dig ind i kravene, men gerne vil have styr på GDPR.

 

Processen

Vi sender dig filer med politikker og procedurer og forslag til privatlivspolitik. En konsulent fra Lekon vil telefonisk kortlægge, hvilke data du/I behandler. 

Efterfølgende taler vi om, hvordan du kommer i mål med øvrige dokumenter, procedurer og politikker – du vil altså fortsat skulle gøre noget selv, men vi hjælper dig hele vejen. 

Som afslutning gennemfører vi et interview for at vurdere, hvor langt du er og giver dig en tilbagemelding.
Du har endvidere mulighed for at gennemføre en test, der afdækker, hvor langt du er i forhold til at efterleve kravene.

 
Kontakt os allerede i dag på lekon@lekon.dk, hvis du har brug for hjælp til at forstå og/eller efterleve GDPR-kravene. 

Er dette relevant for dine venner eller kolleger?
Del denne side direkte på de sociale medier via nedenstående knapper: