Nyheder

Hvad er nyt i arbejdsmiljøbekendtgørelsen?

Få et overblik over, hvad der er nyt i arbejdsmiljøbekendtgørelsen her

Den 1. februar 2024 trådte en ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde i kraft. Formålet med den nye bekendtgørelse er blandt andet at gøre det lettere for virksomhederne at forstå, hvilke opgaver AMO skal varetage, hvad arbejdsmiljørepræsentantens rolle er, og hvad den udpegede arbejdsleders rolle er.

Det er en tydeliggørelse og altså ikke en ændring af rollerne.

Nye krav om dokumentation i arbejdsmiljøbekendtgørelsen

Ifølge den nye bekendtgørelse skal arbejdsgiveren være i stand til at dokumentere over for Arbejdstilsynet, at der er taget højde for det såkaldte ”nærhedsprincip” ved etablering af AMO og hvis der sker større væsentlige ændringer i virksomheden.

Nærhedsprincippet handler om, at der skal være de nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper til at udføre opgaven.

Den nye bekendtgørelse sikrer også beskyttelse mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke kan hente særlig beskyttelse i en overenskomst.

Tydeligere roller

Ifølge Katrine Nordbo Jakobsen, chefkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne, har der på nogle arbejdspladser været tilfælde, hvor arbejdsmiljørepræsentanten næsten har været politibetjent over for både kollegaer og ledelsen, hvilket ikke er meningen.

Der har også været eksempler på, at ledelsen har overdraget hele ansvaret til AM-repræsentanten, hvilket heller ikke er hensigtsmæssigt.

Vores underviser er glad for det øgede fokus

Ole Hansen som er vores underviser på arbejdsmiljøuddannelsen udtaler:

Jeg er rigtig glad for, at AT nu øger fokus på rollerne i arbejdsmiljøorganisationen. Det har altid været vigtigt for mig at understrege i min undervisning, at arbejdsmiljørepræsentanten skal fungere som en ligestillet kollega, der er til for at hjælpe og tale kollegaernes sag og ønsker på AM-området. Derfor skal AMR netop ikke være ‘politibetjenten’ der går rundt og påtaler eller løfter pegefingre. De skal være imødekommende og indgå i dialog med kollegaer og ledere.

Læs hvad vores tidligere deltagere på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse sagde om kurset:

Er dette relevant for dine venner eller kolleger?
Del denne side direkte på de sociale medier via nedenstående knapper: