FREMMØDE

Installationer efter de nye bestemmelser i bek. 1082 og DS/HD 60364

MED KURSET BLIVER DU KLAR TIL AT ARBEJDE MED INSTALLATIONER EFTER BESTEMMELSERNE I BEK. 1082 OG DS/HD 60364

MÅLGRUPPE FOR KURSET:

Kurset henvender sig til medarbejdere i virksomheder, hvor der udføres eller projekteres autorisationskrævende arbejde med elektriske installationer, f.eks. rådgivende eller projekterende ingeniørvirksomheder eller autoriserede el-installatør virksomheder m.m.

PRAKTISK INFO

Pris: 1.950,- ekskl. moms

Varighed: 8 timer

Spørgsmål?
Kontakt os på kursus@lekon.dk eller
tlf. 46 76 71 11

DIT UDBYTTE VED KURSET:

Du bliver i stand til at overskue, hvilke krav der stilles i Installationsbekendtgørelsen, samt hvilken betydning det får for installationens tværsnit, såfremt man vælger forskellige fremføringsmetoder.

Du får endvidere et godt overblik over de forskellige tabeller, der knytter sig til dimensionering af både bolig- og industriinstallationer.

Kursisten opnår følgende kompetencer:

  • Kendskab og forståelse for gældende love og regler, herunder Installationsbekendtgørelsen 1082 med den tilhørende standardsamling DS/HD 60364
  • Kendskab til, hvor de største ændringer i forhold til de tidligere bestemmelser ligger
  • Evnen til at foretage de nødvendige vurderinger i forbindelse med dimensionering og fremføring af kabler efter DS/HD 60364
  • Forståelse for arbejdsgange i forbindelse med dimensionering og fremføring af installationer til både bolig- og industriinstallationer
  • Overblik over hvilke standarder, der skal benyttes til forskellige opgaver
  • En forståelse for, hvordan elektriske installationer i fremtiden skal udføres

UNDERVISNINGSFORM

Kurset er et fremmødekursus, hvor underviseren vil medtage både praktiske og teoretiske eksempler på udførelse af fremtidens elektriske installationer.

Undervisningen foregår i åben dialog, og vil bringe eksempler fra virkeligheden i spil. Der vil være mulighed for at diskutere specifikke emner og stille spørgsmål til emnet.

FORUDSÆTNINGER

Det anbefales at kursisten har en grundlæggende kendskab til installationsarbejde, herunder love og regler på området.