ISO opslagsværk

Instruktioner

ISO OPSLAGSVÆRK

HVAD ER INSTRUKTIONER?

En instruktion beskriver, hvordan en opgave skal gribes an og løses. Det er ikke et krav, at virksomheden udarbejder instruktioner, som berører det overordnede område, den kvalificerede person beskæftiger sig med.

Det kan dog være nødvendigt at udarbejde instrukser, som beskriver konkrete arbejdsopgaver eller aspekter inden for den kvalificerede persons overordnede beskæftigelsesområde.

 

HVAD ER FORMÅLET MED INSTRUKTIONER?

Formålet med instruktioner er at sikre, at en opgave løses korrekt samt at minimere risikoen for ulykker eller fejl i forbindelse med arbejdet. 

Virksomhedens produktion skal foregå under styrede betingelser, som, hvor det er relevant, skal omfatte:

Dokumenteret information som beskriver karakteristika ved den specifikke arbejdsopgave eller det produkt, der skal produceres

  • Dokumenteret information om det ønskede slutresultat
  • Måle- og overvågningsudstyr som er kalibreret til at udføre en bestemt måling
  • Måle- og overvågningsaktiviteter som sikrer at produktet opfylder krav
  • Passende infrastruktur og miljø for drift af processer
  • Valg af personer med de nødvendige kvalifikationer
  • Validering af de processer hvor det ikke er muligt at bekræfte det endelige resultat vha. måling og overvågning
  • Forebyggelse mod menneskelige fejl
  • Implementering af passende aktiviteter i forbindelse med produktfrigivelse og levering, for eksempel inspektion, vedligehold eller garanti