Intern audit af ledelsessystemer

Vi auditerer både KLS'er og ISO-systemer

INTERN AUDIT

Vil du have det fulde udbytte af den interne audit? Vi udfører mere end 1000 audits årligt, og vi står klar til at udfordre og hjælpe dig

Et af de vigtigste udviklings- og forbedringsværktøjer i din virksomheds arbejde med ledelsessystemer er den interne audit, ofte kaldet efterprøvning.

John Mandrup

John Mandrup

Partner, adm. direktør og chefkonsulent

HVAD ER EN INTERN AUDIT?

At gennemføre intern audit betyder, at man foretager en intern kontrol af virksomhedens ledelsessystem. Den interne audit gennemgøres, inden kontrolinstansen foretager den eksterne audit. 

Den interne audit kan skabe stor værdi for dig og din virksomhed – derfor står vi klar til at gennemføre værdiskabende interne audits, der er tilpasset din virksomhed.

Vi gennemfører typisk intern audit med fokus på:

  • Ledelsessystemets overensstemmelse med krav – både standardernes krav, lov- og myndighedskrav, kunder og andre interessenters krav og virksomhedens egne
  • Graden af ledelsessystemets implementering i virksomheden
  • Kortlægning af udviklings- og forbedringsmuligheder

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål inden for auditering. 

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider:
Man-tor: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

Når man er ISO-certificeret, at det et krav, er der udføres intern audit. Via den interne audit vurderes det internt, i hvor høj grad ledelsessystemet er implementeret i virksomheden. 

Formålet med den interne audit er at identificere din virksomheds forbedrings- og udviklingsmuligheder på en systematisk måde.

Omfanget af den interne audit afhænger af flere faktorer:
• Auditprogrammet – der beskriver hvilke områder der skal auditeres, samt hvornår, hvordan og af hvem de skal auditeres
• Kritiske eller særligt risikotunge områder – der med fordel kan granskes af uvildige øjne

Intern audit skal som minimum gennemføres én gang årligt.

For virksomheder, hvor ledelsessystemet er ved at blive implementeret, eller hvor der er implementeret ledelsessystemer, som involverer flere ISO-standarder, kan der være behov for at foretage interne audits oftere.

For virksomheder, hvor der ikke er krav om certificering i henhold til ISO-standarder, anbefales det, at ledelsessystemet auditeres årligt som en del af ledelsens evaluering.

Intern audit må kun gennemføres af en uvildig part. Det vil sige, at du ikke må auditere processer eller aktiviteter, som du udfører, har indflydelse på eller er ansvarlig for. 

Lad os være jeres specialister auditområdet; vi møder jer i øjenhøjde og sikrer, at jeres årlige interne audit bliver udført professionelt. Med Lekon som jeres uvildige auditor får I indblik i virksomheden samt input til forbedringer. 

ISO opslagsværk

Har du styr på betydningen af standardens termer og krav?

Vores opslagsværk gør dig klogere på ISO-standardernes fokusområder og
forklarer formålet med de krav, der stilles til din virksomhed.