Miljøledelse - ISO 14001

Med en miljøcertificering styrker du din virksomheds grønne profil.

BLIV MILJØCERTIFICERET EFTER ISO 14001

Med en miljøcertificering styrker du din virksomheds profil, idet virksomheden mindsker ressourcespild. I kan samtidig minimere udgifter til for eksempel udstyr, materialer og transport. 

Et velimplementeret miljøledelsessystem er den direkte vej til overblik over de områder, hvor din virksomhed har mulighed for at foretage bæredygtige og ressourcebesparende tiltag samt til en miljøcertificering.

John Mandrup
John Mandrup

Partner, adm. direktør og chefkonsulent

Indhold

Stærk miljøprofil

Med på den bæredygtige udvikling

Reducerede udgifter

Aktuelt på miljøområdet:

Bliv miljøcertificeret efter ISO 14001

Lekon godkendt rådgiver hos SMV:Grøn

HVAD ER ISO 14001?

ISO 14001 er en standard inden for miljøledelse, som blandt andet stiller krav til din virksomheds processer og evne til at udnytte ressourcer. Formålet er at sikre så lavt et ressourcespild og så lidt forurening som muligt. 

En stærk miljøprofil kan styrke dit brand, idet miljømæssig ansvarlighed og et fokus på bæredygtighed vil øge værdien af dine produkter. Derudover vil du kunne reducere din virksomheds produktionsudgifter i takt med, at I bliver i stand til at udnytte ressourcerne optimalt.

Med en miljøcertificering er din kunde garanteret, at dine produkter lever op til ISO-standardens krav på miljøområdet.  

DIT UDBYTTE VED EN
MILJØCERTIFICERING

Miljøledelse

Din virksomhed følger de globale tendenser

De seneste år er efterspørgslen på miljørigtige produkter steget, og det er blevet et vigtigt parameter at kunne brande sig på.

i får kendskab til de rigtige løsninger

I en genovervejelse af jeres arbejdsgange vil I muligvis få kendskab til bedre og mere miljøvenlige løsninger

Miljøvenlige løsninger er en god investering

Der kan være udgifter forbundet med miljørigtig omlægning, men det betaler sig på længere sigt

Nedsat spild af ressourcer betyder nedsat forbrug

Slut med unødig kørsel og materialespild. Med overblik og planlægning kan i minimere jeres udgifter og spild.

Adgang til nye kunder

Med en certificering vil I stå stærkt hos kunder, der prioriterer bæredygtige løsninger

SÅDAN IMPLEMENTERER VI
ISO 14001 I DIN VIRKSOMHED

Implementeringsforløbet afhænger af din virksomhed og jeres ønsker. Som oftest vil forløbet se således ud:

Implementering af ledelsessystem proces
1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, adfærd og lign.

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. Intern audit af systemimplementering

Gennemgang af systemet: er det korrekt implementeret, og skaber det den ønskede værdi?

5. Auditrapport

Udarbejdelse af auditrapport og oplæg til ledelsens evaluering

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål indenfor miljøledelse og miljøcertificering. 

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt
Åbningstider:
Man-tor: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

At blive miljøcertificeret betyder i bund og grund, at din virksomhed har et miljøledelsessystem, som lever op til de krav, den internationale standard, ISO 14001, stiller til systemet.

Standarden stiller f.eks. krav til, at virksomheden implementerer miljøvenlige tiltag, og at virksomheden løbende sætter nye miljømål.

Vi ønsker at hjælpe dig med at komme uoverskuelige, støvede mapper til livs. Derfor har vi udviklet et stykke software ved navn Ledoc System; det ideelle redskab til daglig styring af dit miljøledelsessystem

Med ledoc får du mulighed for at registrere værktøj og udstyr, læse og godkende dokumenter, foretage eftersyn og meget mere – direkte fra din computer, tablet eller telefon. 

Det er nemt, og samtidig er du sikret, at vigtige oplysninger registreres, så dit miljøledelsessystem vedligeholdes.

Når din virksomhed bliver ISO 14001-certificeret, får I et certifikat som bevis på ISO-certificeringen. På certifikatet står, at I er certificeret efter ISO 14001 standarden, samt hvor længe certifikatet er gyldigt. 

Med en ISO-certificering får du overblik over din virksomheds arbejdsgange og produktion, og du bliver i stand til at sætte miljømål og implementere miljøvenlige tiltag. 

Herved øger du din virksomheds konkurrenceevne og sikrer, at din virksomhed er så grøn som muligt.

Certificeringen er et bevis på, at du lever op til ISO 14001-standardens miljøkrav.

Prisen på en ISO 14001-certificering kan spænde bredt og afhænger af din virksomheds struktur, procedurer og lignende. 

Hos Lekon tilbyder vi altid rabat på en certificering, hvis din virksomhed i forvejen er certificeret efter en anden high level standard, f.eks. ISO 9001, 45001 eller 50001.  

Intern audit betyder en intern kontrol af miljøledelsessystemet, som foretages, inden kontrolinstansen kommer og foretager ekstern audit. 

Læs mere om intern audit HER

VI HAR BLANDT ANDET HJULPET DISSE VIRKSOMHEDER MED MILJØLEDELSE

Strømmes Reklame

Cibicom I

Cibicom Services A/S

Lekon kunde 1 wood furniture

One Wood Furniture A/S

Holm & Halby

Lekon kunde ed A/S

ed A/S

Lekon kunde Kvistgaard Jern og Metal

Kvistgaard Jern & Metal A/S

ISO opslagsværk

Har du styr på betydningen af standardens termer og krav?

Vores opslagsværk gør dig klogere på ISO-standardernes fokusområder og
forklarer formålet med de krav, der stilles til din virksomhed.