CSR - ISO 26000 og DS 49001

Brug ISO 26000 som guideline for jeres CSR-indsats og DS 49001 til at opnå certificering.

CSR - DIN VIRKSOMHEDS SOCIALE ANSVAR
ISO 26000 OG DS 49001

Arbejd strategisk med CSR og styrk din virksomheds position i forhold til social ansvarlighed, bæredygtighed og virksomhedsledelse med omtanke.

Med en DS 49001-certificering står din virksomhed stærkt i forhold til internationale tendenser og målsætninger. Vi hjælper jer med at arbejde målrettet med de områder, hvor I kan gøre en forskel – for eksempel ved at implementere ét eller flere af FN’s 17 verdensmål i virksomhedens ledelsessystem.

Jens Kjærulff

Partner, innovationsdirektør og chefkonsulent

Indhold

Branding på CSR-tiltag

garanti for bæredygtig udvikling

bedre business

HVAD ER ISO 26000 OG DS 49001?

ISO 26000 er, som standardens titel Guidance on Social Responsibility indikerer, en international guide for CSR. Med standarden får I et redskab, som I kan bruge til at sikre, at I retter fokus mod de områder, hvor det giver mening at arbejde strategisk med CSR. Download brochuren til højre og bliv klogere på hvad CSR rummer af muligheder, samt hvad standarden indeholder.

DS 49001 er den standard, som stiller krav til din virksomheds ledelsessystem, hvis I ønsker at blive certificeret på CSR. Standarden specificerer områder og tendenser inden for samfundsmæssigt ansvar og stiller blandt andet krav til involvering af interessenter, kommunikation og rapportering.

Den internationale organisation, ISO, har i 2018 udgivet en brochure til inspiration for de virksomheder, der ønsker at styrke indsatsen på CSR-området. Få en opsummering af standardens indhold samt indblik i, hvad ISO 26000 kan hjælpe din virksomhed med at opnå.

DIT UDBYTTE VED EN
DS 49001-CERTIFICERING

Overblik over din virksomhed

I vurderingen af risici og muligheder med CSR vil du opnå et overblik over alle virksomhedens processer

Klare målsætninger

Med en certificering vil I formå at bevare fokus på CSR og sætte klare målsætninger for jeres indsats på området

garanti for Målbare resultater

Med overblik og klare målsætninger kan I se frem til at kunne måle de reelle resultater af jeres tiltag år efter år

en Fremtidssikret virksomhed

Vil du fremtidssikre din virksomhed, kan det være afgørende at følge de globale tendenser inden for bæredygtighed og socialt ansvar

EXCEPTIONEL BRANDING

Undersøgelser viser, at forbrugerne belønner de virksomheder, der tænker bæredygtighed og socialt ansvar ind i deres strategi

SÅDAN IMPLEMENTERER VI
DS 49001 I DIN VIRKSOMHED

Implementeringsforløbet afhænger af din virksomhed og jeres ønsker. Som oftest vil forløbet se således ud:

iso 45001

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, adfærd og lign.

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer med fokus på CSR

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. Intern audit af systemimplementering

Gennemgang af systemet: er det korrekt implementeret, og skaber det den ønskede værdi?

5. Auditrapport

Udarbejdelse af auditrapport og oplæg til ledelsens evaluering

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål inden for CSR og arbejdet med ISO 26000 samt DS 49001-certificeringen. 

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider:
Man-tor: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

Når din virksomhed er blevet ISO 49001-certificeret, kan du dokumentere, at virksomheden arbejder strategisk med CSR. Dette kommer virksomheden til gavn på flere niveauer: forbrugerne prioriterer i højere grad bæredygtige løsninger, så din konkurrenceevne styrkes med en certificering. Derudover bliver din virksomhed bedre i stand til at tiltrække og fastholde både medarbejdere og kunder.

Vi ønsker at hjælpe dig med at komme uoverskuelige, støvede mapper til livs. Derfor har vi udviklet et stykke software ved navn Ledoc System; det ideelle redskab til daglig styring af dit CSR-ledelsessystem

Med ledoc får du mulighed for at registrere værktøj og udstyr, læse og godkende dokumenter, foretage eftersyn og meget mere – direkte fra din computer, tablet eller telefon. 

Det er nemt, og samtidig er du sikret, at vigtige oplysninger registreres, så dit CSR-ledelsessystem vedligeholdes.

Vi gennemfører en intern audit af ledelsessystemet med det formål at sikre, at systemet er implementeret korrekt. Under en intern audit gennemgår vi systemet for at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem system og adfærd, og at de registreringer, der er nødvendige for at kunne opnå certificering, optages og fastholdes.

Under audit fokuserer vi på dine målsætninger inden for CSR. Efter intern audit deltager vi i ledelsens evaluering, som vi dokumenterer i et referat med en handlingsplan for beslutningerne truffet under mødet.

Læs mere om intern audit HER

Den internationale standard ISO 26000 har til formål at fungere som guideline for virksomhedens arbejde med CSR. Standarden inspirerer til tiltag og målsætninger og er derfor ikke certificerbar. 

Ønsker I at blive certificeret inden for CSR, benyttes den danske standard DS 49001, som stiller krav til virksomhedens CSR-arbejde.

Hvorfor ikke inddrage FN's 17 verdensmål i jeres CSR-ledelsessystem?

– fortæl omverdenen hvilke mål I arbejder med og styrk virksomhedens omdømme