Certificering efter ISO 3834 - Kvalitetskrav til smeltesvejsning

Med ISO 3834 kan din virksomhed levere svejse- og smedearbejde af højeste kvalitet

SVEJSNING
ISO 3834

MED ISO 3834 KAN DIN VIRKSOMHED DOKUMENTERE AT I EFTERLEVER INTERNATIONALE STANDARDER FOR SVEJSE- og smedearbejde.

John Mandrup

John Mandrup

Partner, adm. direktør og chefkonsulent

Indhold

Stærk miljøprofil

Minimeret ressourceforbrug

øget konkurrenceevne

HVAD ER ISO 3834?

ISO 3834 er en international standard inden for svejsning og smedning.

Certificeringen hjælper din virksomhed med at sikre, at I lever op til en høj standard inden for svejse- og smedearbejde.
Med en ISO 3834-certificering demonstrerer din virksomhed, at I har robuste processer og procedurer på plads og således kan sikre at jeres svejsearbejde er af højeste kvalitet. Certificeringen er en anerkendelse af virksomhedens evne til at producere produkter, der lever op til internationalt accepterede standarder, og certifikatet kan spille en vigtig rolle, når dine kunder skal vælge leverandør.

DIT UDBYTTE VED EN
ISO 3834-CERTIFICERING

Kvalitetssikring af virksomhedens arbejde

ISO 3834-certificering sikrer, at I har et robust kvalitetsledelsessystem på plads for smedning og svejsning

Øget kundetillid og professionel virksomhedsprofil

Certificeringen vil øge kundernes tillid, da den dokumenterer, at I lever op til internationale standarder for kvalitet på området

certificeringen giver jer Konkurrencemæssige fordele

ISO 3834-certificeringen fremhæver jeres kvalitet og kan være en afgørende faktor for potentielle kunder eller partnere

Overholdelse af specifikke industriers regulativer

I nogle industrier kan certificeringen være nødvendig for at overholde specifikke lovgivningsmæssige eller kontraktsmæssige krav

Færre fejl og fejlleverancer

Kvalitetsledelsessystemet bidrager til at reducere fejl og afvigelser i produktionsprocessen

SÅDAN IMPLEMENTERER VI
ISO 3834 I DIN VIRKSOMHED

Implementeringsforløbet afhænger af din virksomhed og jeres ønsker. Som oftest vil forløbet se således ud:

iso 45001

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, adfærd og lign.

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. Intern audit af systemimplementering

Gennemgang af systemet: er det korrekt implementeret, og skaber det den ønskede værdi?

5. Auditrapport

Udarbejdelse af auditrapport og oplæg til ledelsens evaluering

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål indenfor svejsning og ISO 3834-certificering. 

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider:
Man-tor: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

Et ISO 3834-system er et kvalitetsledelsessystem, der implementeres i en virksomhed, der udfører svejsningsaktiviteter, og som har behov for at sikre overholdelse af ISO 3834-standardens krav og sikre høj kvalitet i sine svejseprocesser.

Systemet omfatter dokumentation, procedurer, træning og kontroller, der er nødvendige for at sikre, at svejsningen udføres i overensstemmelse med standarden og opfylder de specificerede kvalitetskrav.

Vi ønsker at hjælpe dig med at komme uoverskuelige, støvede mapper til livs. Derfor har vi udviklet et stykke software ved navn Ledoc System; det ideelle redskab til daglig styring af dit ISO 3834 ledelsessystem

Med ledoc får du mulighed for at registrere værktøj og udstyr, læse og godkende dokumenter, foretage eftersyn og meget mere – direkte fra din computer, tablet eller telefon. 

Det er nemt, og samtidig er du sikret, at vigtige oplysninger registreres, så dit ledelsessystem vedligeholdes.

Når din virksomhed bliver ISO 3834-certificeret, får I et certifikat som bevis på ISO-certificeringen. På certifikatet står, at I er certificeret efter ISO 3834 standarden, samt hvor længe certifikatet er gyldigt. 

Prisen på en ISO 3834-certificering kan spænde bredt og afhænger af din virksomheds struktur, procedurer og lignende. 

Hos Lekon tilbyder vi altid rabat på en certificering, hvis din virksomhed i forvejen er certificeret efter en anden high level standard, f.eks. ISO 9001, 45001 eller 14001.  

Intern audit betyder en intern kontrol af ISO 3834-ledelsessystemet, som foretages, inden kontrolinstansen kommer og foretager ekstern audit. 

Læs mere om intern audit HER

ISO opslagsværk

Har du styr på betydningen af standardens termer og krav?

Vores opslagsværk gør dig klogere på ISO-standardernes fokusområder og
forklarer formålet med de krav, der stilles til din virksomhed.