Arbejdsmiljøledelse – ISO 45001

Med ISO 45001 sætter du fokus på arbejdsmiljøet

VIL DU VIDE MERE OM ARBEJDSMILJØLEDELSE OG
ISO 45001?

Med et velfungerende arbejdsmiljøledelsessystem bliver trivsel og sikkerhed på arbejdspladsen en naturlig del af din forretning.

Dine medarbejdere udgør kernen i din forretning, og medarbejdere i trivsel er en vigtig faktor for virksomhedens vækst og økonomi. Med en ISO 45001-certificering sætter du fokus på at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Ole Hansen

Ole Hansen

Kvalitets- og arbejdsmiljøkonsulent

Indhold

Færre arbejdsulykker

Gladere og mere effektive medarbejdere

bedre tilknytning af medarbejdere

HVAD ER ISO 45001?

ISO 45001 er en international standard, som har til formål at sikre et godt arbejdsmiljø med løbende fokus på medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Med et arbejdsmiljøledelsessystem gøres virksomhedens arbejdsmiljøansvarlige opmærksom på eventuelle arbejdsmiljøudfordringer, så virksomheden er sikret løbende målsætning for medarbejdernes sikkerhed og sundhed.     

DIT UDBYTTE VED EN
ISO 45001-CERTIFICERING

Færre arbejdsulykker

Når der er styr på sikkerheden, falder risikoen for en arbejdsulykke i forbindelse med en opgave

færre sygemeldinger

Med et godt psykisk arbejdsmiljø vil presset på dine medarbejdere falde, og sygdomme som f.eks. stress kan forebygges

mere tilfredse og effektive medarbejdere

Når dine medarbejdere bliver hørt og får optimale arbejdsbetingelser, vil deres arbejdsglæde ofte stige markant

en mere attraktiv arbejdsplads

Et godt arbejdsmiljø er første skridt på vej mod en god arbejdsplads, som både formår at skabe en god tilknytning til deres medarbejdere og som formår at tiltrække nye på sigt

adgang til nye forretningsmuligheder

En ISO 45001-certificering inden for arbejdsmiljøledelse kan åbne døre for nye kunder. Både kunder og samarbejdspartnere kan stille krav om en ISO 45001-certificering

SÅDAN IMPLEMENTERER VI
ISO 45001 I DIN VIRKSOMHED

Implementeringsforløbet afhænger af din virksomhed og jeres ønsker. Som oftest vil forløbet se således ud:

iso 45001

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, adfærd og lign.

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. Intern audit af systemimplementering

Gennemgang af systemet: er det korrekt implementeret, og skaber det den ønskede værdi?

5. Auditrapport

Udarbejdelse af auditrapport og oplæg til ledelsens evaluering

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål inden for arbejdsmiljøledelse og ISO 45001-certificering. 

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider:
Man-tor: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

Når du investerer i ISO 45001, investerer du i din virksomheds fremtid. Dine medarbejdere får en mindre risikofyldt hverdag, og de vil opleve, at du prioriterer både deres fysiske og psykiske trivsel højt. Glade og effektive medarbejdere er essentielt for virksomhedens vækst, samtidig med at du med en certificering styrker virksomhedens brand over for kunder og samarbejdspartnere, idet certifikatet er et bevis på, at du prioriterer dine ansattes arbejdsmiljø.

Når du vælger at integrere vores arbejdsmiljøledelsessystem i din virksomhed, er du sikker på, at virksomheden lever op til de gældende lovkrav på arbejdsmiljøområdet. Hvis du ønsker et arbejdsmiljø i absolut særklasse med stærke fordele, kan du vælge at blive certificeret i ISO 45001. Med ISO 45001 sætter du en høj standard for arbejdsmiljøet uanset virksomhedens størrelse: 

 • Du får årligt besøg af en uvildig, ISO-akkrediteret virksomhed, der punkt for punkt gennemgår ISO-standarden med dig
 • Der vil med jævne mellemrum foretages runderinger med risikovurderinger af arbejdspladsen
 • Som arbejdsmiljøcertificeret virksomhed er dine kunder garanteret, at alle led i processen prioriterer arbejdsmiljø højt, ikke bare dig men også dine underleverandører
 • Hvis du er ISO-certificeret, vil du i mange tilfælde kunne spare penge på din arbejdsskadeforsikringspræmie

Når din virksomhed er blevet ISO 45001-certificeret, kan du dokumentere, at arbejdspladsen tager højde for sikkerhedsmæssige foranstaltninger samt medarbejdernes trivsel. Certificeringen kan give adgang til nye forretningsmuligheder, da det ofte er et krav fra samarbejdspartnere og potentielle kunder, at en virksomhed er certificeret i arbejdsmiljøledelse. I håndværkerbranchen giver det desuden god mening at prioritere sikkerhed og trivsel højt, da både arbejdspladser og -opgaver typisk indebærer en øget risikofaktor i forhold til arbejdsulykker.

Når vi skal kortlægge din virksomhed og afdække arbejdsmiljøet, gennemføres processen enten ved fysiske møder eller i form af telefonmøder. Kortlægningen kan desuden gennemføres som en proceskortlægning, som kan strække sig over flere dage afhængigt af processen. Kortlægningen danner udgangspunkt for vores arbejde med ledelsessystemet, og det er her, arbejdsmiljøpolitikker, målsætninger og arbejdsmiljøhandlingsplan fastlægges.

Vi gennemfører de aktiviteter, der er nødvendige for at sikre, at systemet implementeres i din virksomheds hverdag. Disse aktiviteter kan variere afhængigt af virksomhedens størrelse og individuelle behov men består som udgangspunkt af:

 • Etablering af en arbejdsmiljøorganisation
 • Arbejdsmiljøgennemgang
 • Gennemførelse af arbejdspladsvurdering (APV)
 • Udarbejdelse af arbejdsmiljøhandlingsplan
 • Gennemgang af arbejdsmiljøledelsessystem med de ansvarlige
 • Undervisning af ledelse og medarbejdere
 • Undervisning i Ledoc bruger og superbruger (Ledoc workcamp)
 • Bistand til yderligere implementering i virksomheden

Vi ønsker at hjælpe dig med at komme uoverskuelige, støvede mapper til livs. Derfor har vi udviklet et stykke software ved navn Ledoc System; det ideelle redskab til daglig styring af dit arbejdsmiljøledelsessystem

Med ledoc får du mulighed for at registrere værktøj og udstyr, læse og godkende dokumenter, foretage eftersyn og meget mere – direkte fra din computer, tablet eller telefon. 

Det er nemt, og samtidig er du sikret, at vigtige oplysninger registreres, så dit arbejdsmiljøledelsessystem vedligeholdes.

Vi gennemfører en intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet med det formål at sikre, at systemet er implementeret korrekt. Under en intern audit gennemgår vi systemet for at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem system og adfærd, og at de registreringer, der er nødvendige for at kunne opnå certificering, optages og fastholdes.

Under audit fokuserer vi på dine arbejdsmiljømål og kommer med forslag til forbedringer af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Efter intern audit deltager vi i ledelsens evaluering, som vi dokumenterer i et referat med en handlingsplan for beslutningerne truffet under mødet.

Læs mere om intern audit HER

I marts 2018 kom der en ny standard for arbejdsmiljøledelse: ISO 45001. Den erstatter OHSAS 18001 fra 2008. I modsætning til OHSAS 18001 er ISO 45001’s struktur magen til de andre ISO-standarder af High Level Structure (HLS), hvilket har til formål at gøre implementeringen lettere og mere effektiv. En markant forskel er, at ISO 45001 i højere grad end OHSAS 18001 lægger vægt på ledelsens engagement i arbejdet med risikovurdering; blandt andet det at identificere og kontrollere både risici og muligheder.