Energiledelse - ISO 50001

Med ISO 50001 bliver din virksomhed i stand til at udnytte ressourcerne optimalt og mindske energiforbruget

ENERGILEDELSE
ISO 50001

Med et velfungerende energiledelsessystem får din virksomhed redskaberne til at reducere jeres co2-udslip.

Med en ISO 50001-certificering styrker du virksomhedens bæredygtighedsprofil, og I kan på sigt drage økonomisk fordel af jeres bæredygtige tiltag.

John Mandrup

John Mandrup

Partner, adm. direktør og chefkonsulent

Indhold

Stærk miljøprofil

Minimeret ressourceforbrug

øget konkurrenceevne

HVAD ER ISO 50001?

ISO 50001 er en international standard inden for energiledelse. Standarden stiller krav til, at virksomheden definerer konkrete målsætninger på energiområdet. Disse mål skal sigte efter at mindske forbruget af ressourcer som olie, gas og elektricitet. Formålet med at implementere ledelsessystemet er altså at forbedre virksomhedens evne til at udnytte – samt mindske forbruget af – disse ressourcer

DIT UDBYTTE VED EN
ISO 50001-CERTIFICERING

Overblik over din virksomheds ressourceforbrug

Når du får overblik over virksomhedens forbrug, kan du sætte målrettet ind på de områder, det kan betale sig at fokusere på

KLARE MÅLSÆTNINGER FOR UDNYTTELSE AF RESSOURCER

Vi kortlægger din virksomhed og hjælper jer med at definere klare mål for en nedbringelse af forbruget

REDSKABER TIL AT KONTROLLERE OG OPTIMERE FORBRUGET

Vi lægger en plan for din virksomheds energimæssige udvikling og giver jer de bedste redskaber til at komme i mål

Minimeret forbrug er lig med minimerede udgifter

Det kan betale sig at nedsætte ressourceforbruget - bogstaveligt talt

BÆREDYGTIG PROFIL OG ØGET KONKURRENCEEVNE

Som følge af et globalt fokus på bæredygtighed fremstår virksomheder med en bæredygtig profil mere attraktive

SÅDAN IMPLEMENTERER VI
ISO 50001 I DIN VIRKSOMHED

Implementeringsforløbet afhænger af din virksomhed og jeres ønsker. Som oftest vil forløbet se således ud:

iso 45001

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, adfærd og lign.

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. Intern audit af systemimplementering

Gennemgang af systemet: er det korrekt implementeret, og skaber det den ønskede værdi?

5. Auditrapport

Udarbejdelse af auditrapport og oplæg til ledelsens evaluering

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål indenfor miljøledelse og ISO 50001-certificering. 

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider:
Man-tor: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

At blive ISO 50001-certificeret betyder i bund og grund, at din virksomhed har et energiledelsessystem, som lever op til de krav, den internationale standard, ISO 50001, stiller til systemet.

Standarden stiller f.eks. krav til, at virksomheden implementerer energibesparende tiltag, og at virksomheden løbende sætter nye energimål.

Vi ønsker at hjælpe dig med at komme uoverskuelige, støvede mapper til livs. Derfor har vi udviklet et stykke software ved navn Ledoc System; det ideelle redskab til daglig styring af dit energiledelsessystem

Med ledoc får du mulighed for at registrere værktøj og udstyr, læse og godkende dokumenter, foretage eftersyn og meget mere – direkte fra din computer, tablet eller telefon. 

Det er nemt, og samtidig er du sikret, at vigtige oplysninger registreres, så dit energiledelsessystem vedligeholdes.

Når din virksomhed bliver ISO 50001-certificeret, får I et certifikat som bevis på ISO-certificeringen. På certifikatet står, at I er certificeret efter ISO 50001 standarden, samt hvor længe certifikatet er gyldigt. 

Prisen på en ISO 50001-certificering kan spænde bredt og afhænger af din virksomheds struktur, procedurer og lignende. 

Hos Lekon tilbyder vi altid rabat på en certificering, hvis din virksomhed i forvejen er certificeret efter en anden high level standard, f.eks. ISO 9001, 45001 eller 14001.  

Intern audit betyder en intern kontrol af energiledelsessystemet, som foretages, inden kontrolinstansen kommer og foretager ekstern audit. 

Læs mere om intern audit HER

ISO opslagsværk

Har du styr på betydningen af standardens termer og krav?

Vores opslagsværk gør dig klogere på ISO-standardernes fokusområder og
forklarer formålet med de krav, der stilles til din virksomhed.