Nyheder

Nyt krav om klima i ledelsesstandarder

Få et overblik over, hvad det nye klimakrav i ledelsesstandarder betyder for dig

I februar 2024 tilføjede den Internationale Standardiserings Organisation (ISO) et klimakrav i alle ledelsesstandarder. Læs her, hvad det betyder, og hvordan du skal forholde dig.

En præcisering af standarderne

Vi er efterhånden blevet vant til, at klima og miljø er noget, vi hører meget om, og noget vi alle skal forholde os til, på den ene eller den anden måde.

Klimaet er også et fokusområde hos den Internationale Standardiserings Organisation (ISO) og i starten af 2024 blev der indført et klimakrav i en lang række ISO-standarder herunder 9001, 14001, 45001, 27001 med flere.

Der er tale om en tydeliggørelse af, at virksomheder skal tage stilling til, om klimaforandringerne har væsentlig indflydelse på virksomheden og dens interessenter.

Præciseringen i standarderne er formuleret sådan her (oversat til dansk):

”Organisationen skal afgøre, om klimaændringer er et relevant emne”

Hvad betyder det for dig, at ISO har indført klimakrav i alle ledelsesstandarder?

I en pressemeddelelse fra Dansk Standard opfordres alle certificerede organisationer til at være opmærksomme på ændringerne og sikre, at de integrerer klimahensyn i deres ledelsespraksis.

Jens Kjærulff, udviklingsdirektør og chefkonsulent i Lekon Rådgivning udtaler:

Hos Lekon følger vi udviklingen, og da der er tale om en præcisering er der ingen grund til at gå i panik. Vi sørger for at holde alle vores kunders ledelsessystemer opdaterede ­– også i forbindelse med denne præcisering.

I praksis vil det betyde, at vi ved førstkommende audit og ledelsens evaluering vil adressere området ved at vurdere, om der er klimaforandringer som har væsentlig indflydelse på virksomheden eller dens interessenter”.

Er dette relevant for dine venner eller kolleger?
Del denne side direkte på de sociale medier via nedenstående knapper: