Kemisk risikovurdering (kemisk APV)

Vi hjælper dig med at udarbejde din virksomheds kemiske risikovurdering.

KEMISK RISIKOVURDERING

Vi hjælper dig med at få styr på reglerne for DEN OBLIGATORISKE kemiskE risikovurdering.

Danmark ligger i top tre over lande i Europa med flest tilfælde af ulykker med kemikalier. Derfor har Arbejdstilsynet iværksat en række tiltag, som har til formål at mindske antallet af kemikalieulykker. Det betyder at alle danske virksomheder pr. 1. juli 2019 skal udarbejde en kemisk risikovurdering – også kaldet en kemisk APV.

Ole Hansen

Kvalitets- og arbejdsmiljøkonsulent

HVAD ER KEMISK RISIKOVURDERING (KEMISK APV)? 

En kemisk risikovurdering skal indeholde en totalliste over virksomhedens kemikalier (alt fra opvaskemiddel til stærke kemikalier) og skriftlige instruktioner i brugen af disse. 

Arbejdstilsynets krav om kemisk risikovurdering betyder altså, at din virksomhed nu skal:

  • Opbevare sikkerhedsdatablad for alle kemikalier, som anvendes i virksomheden
  • Udarbejde en kemisk APV for alle kemikalier, som anvendes i virksomheden. Risikovurderingen skal være skriftlig og tilgængelig for alle medarbejdere
  • Informere og instruere den eller de medarbejdere, der skal håndtere de enkelte kemikalier. Der stilles en række krav til, hvad denne instruktion skal indeholde
  • Udarbejde en totalliste over alle virksomhedens kemikalier

VIL DU HAVE HJÆLP TIL DEN KEMISKE RISIKOVURDERING?

Vi udarbejder gerne din virksomheds kemiske risikovurdering, så du slipper for at bekymre dig om, hvorvidt din virksomhed lever op til den nye lovgivning.

Kontakt vores arbejdsmiljøkonsulent Ole Hansen på tlf. 53 59 30 66 og hør mere om vores arbejdsmiljøydelser. 

 

Er du bekendt med de nye krav for din virksomheds dokumentation for brug af kemikalier?

VIDSTE DU, AT VI OGSÅ TILBYDER ONLINE KURSUS OM KEMISK RISIKOVURDERING?

Med kurset får du indblik i lovkravene til den kemiske APV og konkrete værktøjer til at udarbejde en kemisk risikovurdering samt en totalliste over din virksomheds kemiske produkter.