E-learning

Kemisk risikovurdering (APV)

KURSET ER TIL DIG, DER:

 • Ønsker at blive opdateret på kravene jf. Arbejdstilsynets regler fra d. 1. juli 2019
 • Søger en enkel, konkret introduktion til hvordan du udarbejder kemiske risikovurderinger
 • Mangler konkrete redskaber i form af formularer, som angiver hvad der skal oplyses om i en kemisk risikovurdering 

Kurset inkluderer:

 • Formular til kemisk risikovurdering af enkelte produkter (download og brug i dagligdagen)
 • Formular til totalliste over din virksomheds kemiske produkter (download og brug i dagligdagen)

PRAKTISK INFO

Pris: 675,- ekskl. moms

Varighed: 1,5-2 timer

Spørgsmål?
Kontakt os på kursus@lekon.dk eller
tlf. 46 76 71 11

DIT UDBYTTE AF ET KURSUS I KEMISK RISIKOVURDERING:

Som kursist bliver du i stand til at efterleve Arbejdstilsynets regler, idet du får redskaberne til at udarbejde en risikovurderinger af din virksomheds kemikalier. Vi præsenterer dig for de krav, din virksomhed skal opfylde, eksempelvis kravene til instruktion af medarbejdere.

Du bliver undervist i:

 • Den grundlæggende lovgivning på området
 • I hvilke lovtekster man finder relevante informationer, f.eks. grænseværdi, oversigt over faresætninger m.v.
 • Hvilke krav der stilles til forebyggelse, substitution, foranstaltninger, oplæring og instruktion, arbejdsmedicinske undersøgelser m.v.
 • Krav til sikkerhedsdatablade samt hvordan man anskaffer disse
 • Hvordan man udarbejder en kemisk risikovurdering

HVAD ER KEMISK RISIKOVURDERING (KEMISK APV)?

Den 1. juli 2019 trådte nye regler for håndtering af kemi i kraft. Med ændringen skal der i dag skal udarbejdes en risikovurdering, som tager højde for arbejdsprocesser frem for de enkelte kemikalier. Det betyder, at denne løbende skal udarbejdes, f.eks. hvis arbejdet indebærer risiko for påvirkning fra farlige stoffer eller materialer eller hvis der er tale om en ny aktivitet, hvor der findes farlige kemiske agenser på arbejdspladsen – i det tilfælde må arbejdes ikke påbegyndes, før der er udarbejdet en risikovurdering og de rette foranstaltninger iværksat

HVEM SKAL TAGE KURSUS I KEMISK RISIKOVURDERING?

Kurset henvender sig til arbejdsgiver og arbejdsmiljøansvarlige ansatte, som skal sikre at medarbejdere er tilstrækkeligt instrueret, samt at der udarbejdes en risikovurdering af – og en totalliste over – virksomhedens kemiske produkter.

Køb flere - spar mere

"JEG KAN DET HELE"-PAKKEN

 • L-AUS
 • Verifikation
 • Varmt arbejde
 • ATEX
 • Kemisk risikovurdering

Normalpris: 3.295,- ekskl. moms

Din  pris: 2.000,- ekskl. moms

Online kursus om Varmt arbejde