Kloak-autorisation

Få et enkelt KLS og bliv autoriseret på kloakområdet.

KLOAK-AUTORISATION

VIL DU AUTORISERES PÅ kloakOMRÅDET? hOS OS får du et kls, som lever op til kravene på området. Vi hjælper dig helt i mål med kloak-autorisationen.

Slip for bøvlet papirarbejde og få mere tid til din forretning.
Vi skræddersyr et kvalitetsledelsessystem (KLS), der skaber værdi i din virksomhed. Vi hjælper dig med at implementere og vedligeholde KLS’et – så er din virksomhed klar til at blive autoriseret på gasområdet!

John Mandrup

John Mandrup

Partner, adm. direktør og chefkonsulent

Indhold

BLIV KLOAK-AUTORISERET MED ET ENKELT SYSTEM

Som kunde hos os slipper du får besværet. Vi udarbejder, hjælper med at implementere og vedligeholder dit system i fremtiden!
Vi sørger for at dit system er korrekt implementeret og opdateret via interne audits, hvor vi kommer med forslag til hvordan du får mest muligt ud at systemet og hurtigt kan iværksætte forbedringer. 

Vi anbefaler…
At du, i forbindelse med etableringen af et KLS, tilvælger vores styresystem Ledoc System, som letter vedligeholdelsesprocessen og samtidig hjælper dig med at holde styr på alle dele af din forretning. Hos os får du altså mulighed for at vælge mellem det traditionelle papirsystem og et digitalt ledelsessystem. Læs mere om Ledoc HER.

SÅDAN HJÆLPER VI DIG I MÅL MED DIN KLOAK-AUTORISATION

Vi hjælper dig gennem hele processen; fra systemimplementering til ansøgning om autorisation. Vores hyppigst anvendte arbejdsmetode følger nedenstående arbejdsgang:

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

KLS-Håndbog og procedurer

4. Systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende autorisation på kloakområdet.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider: Man-Fre 08:00 - 16:00

På kloak-området kan du opnå fuld autorisation:

  • Fuld autorisation som kloakmestervirksomhed (KFUL)

Der findes ingen delautorisationer under kloakområdet.

For at opnå fuld autorisation på kloakområdet, skal din virksomhed have implementeret et velfungerende KLS, som skal godkendes hvert andet år.
Virksomheden skal derudover have ansat en fagligt ansvarlig inden for kloakområdet, som er tilknyttet virksomheden minimum 30 timer om ugen.

Du skal have bestået en autorisationsprøve samt have gennemført en af følgende kompetencegivende prøver:

  • Kloakmesterprøve som er afholdt efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer
  • Andre prøver godkendt af Sikkerhedsstyrelsen med minimum samme indhold og kompetencevurdering som kloakmesterprøven

Ansøgeren skal desuden have gennemført:

  • Den kompetencegivende prøve inden for flaskegasinstallationer som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen

eller:

  • Andre prøver med samme indhold, som Sikkerhedsstyrelsen har vurderet som kompetencegivende på flaskegasområdet

Det er den fagligt ansvarlige, der bærer ansvaret for, at:

  • Virksomhedens autorisationskrævende opgaver bemandes korrekt, samt at medarbejderne er instrueret i tilstrækkelig grad, og at der i tilstrækkelig grad bliver ført tilsyn med arbejdet
  • Arbejdet udføres i overensstemmelse med de gældende regler for henholdsvis el-, gas-, vand- og afløbsinstallationer og i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsledelsessystem 
  • Der på arbejdspladser med afløbsarbejde, hvor den fagligt ansvarlige ikke selv deltager i den praktiske udførelse af arbejdet, er ansat mindst én person på hvert arbejdshold, som har rørlæggerbevis 

Ønsker din virksomhed at bidrage til FN's 17 verdensmål?

– eller gør I det allerede uden at tænke nærmere over det? 

Din virksomheds KLS er et oplagt værktøj til at sikre en bæredygtig udvikling.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmålene kan sættes i spil i din virksomhed?