KLS Asbest

Søger du hjælp til dit KLS for arbejde med asbest?

Få hjælp til dit KLS for asbest her

Hvis du håndterer asbest, og fortsat vil kunne gøre det lovligt efter 1. januar 2025, så skal du have autorisation. For at opnå autorisation skal du have et godkendt kvalitetsledelsessystem, og det kan vi hjælpe dig med. Du kan nyde godt af vores erfaring med at lave enkle kvalitetsledelsessystemer. Vi har hjulpet over 1500 tilfredse kunder, og vi hjælper også gerne dig!

Indhold

John Mandrup
John Mandrup

Partner, adm. direktør og chefkonsulent

Dit udbytte ved et KLS asbest fra LEKON

Spar tid med kvalificeret hjælp

Du kan nyde godt af vores erfaring og spare tid på opsætningen af dit kvalitetsledelsessystem.

Benyt et enkelt og værdiskabende system

Formålet med et KLS er, at det skal skabe effektivitet samt klarhed om regler og procedurer.

Arbejd systematisk og effektivt med driften af din virksomhed

Med et KLS asbest ved dine medarbejdere, hvordan de skal håndtere asbest.

Få adgang til kunderne

Fra 1. januar 2025 kræver det et KLS asbest for at kunne betjene kunderne, hvis du håndterer asbestholdigt materiale.

Få mulighed for at spare ressourcer ved at mindske fejl

Vores digitale platform Ledoc gør det let at registrere en fejl og en handlingsplan, så risikoen for, at fejlen bliver gentaget mindskes.

Har du allerede et KLS?

Hvis du allerede har et kvalitetsledelsessystem, og ønsker at tilføje asbest som et område, kan vi også hjælpe dig.

Vi vil i så fald lave tilføjelser til dit KLS, så det også opfylder kravene for asbest.

Sådan implementerer vi KLS for asbest

iso 45001
1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, adfærd og lign.

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. Intern audit af systemimplementering

Gennemgang af systemet: er det korrekt implementeret, og skaber det den ønskede værdi?

5. Auditrapport

Udarbejdelse af auditrapport og oplæg til ledelsens evaluering

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål om autorisation og KLS asbest.

Hvis du har brug for hjælp, vil vi gerne tage en uforpligtende snak med dig.

 

Kontakt
Åbningstider:
Man-tor: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30
  1. Du skal først have et kvalitetsledelsessystem for håndtering af asbest
  2. Det skal godkendes af en uvildig kontrolinstans
  3. Din virksomhed skal have en godkendt fagligt ansvarlig, der skal arbejde i virksomheden mindst 30 timer om ugen inden for normal arbejdstid. Med andre ord, skal den faglige ansvarlige være til stede for at sikre bemanding, instruktion og tilsyn med virksomhedens autorisationskrævende opgaver. Se mere på www.at.dk
  4. Når kvalitetsledelsessystemet og den faglige ansvarlige er blevet godkendt, kan du søge om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen.

Når du er godkendt, vil du fremgå af Sikkerhedsstyrelsens register over godkendte og autoriserede virksomheder, der må arbejde med asbest.


Du skal have den eksisterende 4-dages arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) i arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale med prøveaflæggelse (kompetencegivende prøve).

Du skal også have en ny, supplerende arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) af kortere varighed for fagligt ansvarlige med prøveaflæggelse (autorisationsprøve).

Tilmelding til uddannelse som fagligt ansvarlig findes på amukurs.dk.

I en virksomhed, der er autoriseret inden for håndtering af asbest, gælder dette for den fagligt ansvarlige:

  • Du skal være tilknyttet virksomheden i mindst 30 timer om ugen.
  • Du skal sikre, at opgaver i virksomheden bemandes korrekt.
  • Du skal sikre, at medarbejderne instrueres korrekt.
  • Du skal føre tilsyn med det udførte arbejde.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Formålet med lovgivningen er at forhindre, at folk bliver syge af at indånde asbest.

De langsigtede konsekvenser for mennesker, der arbejder med asbestholdigt materiale uden tilstrækkelig beskyttelse, kan være fatale. Asbest er dokumenteret som årsag til kræft i lunger, strube og æggestokke. (Kilde: Kræftens Bekæmpelse).

Arbejdstilsynet kan udstede bøder til virksomheder, der håndterer asbest ulovligt. Beløbet af bøderne starter på 30.000 kr. og kan godt blive højere afhængigt af sagens omfang.