ISO opslagsværk

Kompetencestyring

ISO OPSLAGSVÆRK

HVAD ER KOMPETENCESTYRING?

Kompetencestyring er en måde, hvorpå virksomheden bevarer overblikket over de ansattes kompetencer. Med et skema over den enkelte medarbejders kompetencer kan ledelsen hurtigt vurdere, hvor der er mulighed for udvikling, ligesom det bliver nemmere at vurdere, om den pågældende medarbejder er kvalificeret til en specifik opgave. 

 

HVAD ER FORMÅLET MED KOMPETENCESTYRING?

Formålet med kompetencestyring er at imødekommende de fastlagte kvalitetsmål.

Forudsætningen for et ordentligt produkt er en medarbejder med de rette kompetencer. Når ”de rette kompetencer” til en specifik stilling er defineret, bør virksomheden vurdere medarbejdernes kompetencer, som med fordel kan dokumenteres og løbende opdateres.

Medarbejderens kompetencer kan blandt andet udledes af uddannelse, erfaring og CV.

Hvis medarbejderen ikke besidder de rette kompetencer, bør virksomheden reagere og iværksætte træning, mentorordninger eller en forenkling af processen, så den møder medarbejderens kompetenceniveau.

Virksomheden bør opbevare hver medarbejders kompetencebeviser som dokumenteret information. Dokumenterne, der kan bevares som dokumenteret information, kan for eksempel være:

  • CV
  • Certifikater
  • Kursusbeviser
  • Eksamensbeviser