FREMMØDE

Kursus II - Avanceret forståelse for ISO 9001, 14001 og 45001

DYK NED I STANDARDERNES KRAV OG OPTIMÉR DIT LEDELSESSYSTEM

Med et dybdegående kursus øges din forståelse af de specifikke krav i ISO-standarderne ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Kurset udforsker standardernes krav samt hvordan disse kan implementeres effektivt i din organisation. Vi vil foretage en detaljeret gennemgang af standardernes vigtigste aspekter, herunder risikostyring, løbende forbedring, ledelsesengagement, og involvering af medarbejdere.

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af et kvalitetsledelsessystem og ISO 9001 certificering? 
Læs mere her!

PRAKTISK INFO

Pris: 8.500,- ekskl. moms

Varighed: 2 dage

Spørgsmål?
Kontakt os på kursus@lekon.dk eller
tlf. 46 76 71 11

MÅLGRUPPE FOR KURSET:

Dette kursus er ideelt for personer, der allerede har et grundlæggende kendskab til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001, og som ønsker at opnå en dybere forståelse, herunder:

  • Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledere
  • Intern og ekstern konsulenter
  • Ledere og medarbejdere, der er ansvarlige for implementering af ledelsessystemer
  • Auditorer og andre fagfolk inden for kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse

DIT UDBYTTE VED KURSET:

På kurset får du:

  • Detaljeret indsigt i de enkelte krav i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 og deres praktiske anvendelse
  • Redskaberne til at identificere og håndtere risici og muligheder i henhold til standardernes rammer
  • Forståelse for hvordan du integrerer disse standarder i din organisations eksisterende processer
  • Indsigt i hvordan du kan anvende standarderne til at drive forandringer og forbedringer i din organisation
  • Færdighederne til at udvikle og vedligeholde et effektivt ledelsessystem der lever op til internationale standarder

UNDERVISNINGSFORM

Undervisningen foregår i åben dialog og vil tage udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer og problemstillinger. På den måde vil virkeligheden hele tiden blive bragt i spil, og der vil være plads til både spørgsmål og debat.