ISO opslagsværk

Kvalitetsledelsesprincipper

ISO OPSLAGSVÆRK

HVAD ER KVALITETSLEDELSESPRINCIPPER?

Kvalitetsprincipperne er de grundprincipper, som tilsammen udgør grundlaget for kvalitetsledelse.

De syv kvalitetsledelsesprincipper:

  • Kundefokus
  • Lederskab
  • Personernes engagement
  • Procesorientering
  • Forbedring
  • Videnbaseret beslutningstagning 
  • Styring af relationer

 

HVAD ER FORMÅLET MED KVALITETSLEDELSESPRINCIPPERNE?

Formålet med de syv principper er at have styr på, og leve op til, hovedpunkterne i ISO-standarden:

 

Kundefokus
Målet med kvalitetsledelse er at imødekomme, og gerne overgå, kundens forventninger. Det skaber glade kunder og øger sandsynligheden for, at kunden vil handle hos dig igen og måske ligefrem anbefale din ydelse til andre.

 

Lederskab
Virksomhedens leder spiller en afgørende rolle i forhold til at definere virksomhedens vision og mission og på den måde engagere medarbejderne til at nå de ønskede mål. En succesfuld leder formår at koordinere effektive processer, opretholde en god kommunikation på tværs af organisationen og sørge for at virksomheden når de ønskede kvalitetsmål.

 

Personernes engagement
Det er ret enkelt: engagerede medarbejdere skaber stor værdi for virksomheden. Engagementet og interessen for at nå nye højder spiller en afgørende rolle i forhold til organisationens udvikling. Det personlige engagement opstår først og fremmest, når medarbejdere på alle niveauer involveres og respekteres. Medarbejdernes engagement er afgørende i forhold til deres forståelse for virksomhedens kvalitetsmål og deres vilje til at nå disse.

 

Procesorientering
Et af de bærende elementer inden for kvalitetsledelse er processer, og procesorientering er essentielt i forhold til at etablere disse: ved at behandle de enkelte opgaver som led i en større proces opnår virksomheden konsekvente og forudsigelige resultater. Når virksomheden er i stand til at levere stabile resultater, øges interessenternes tillid til produktionen.

 

Forbedring
Det er afgørende for virksomhedens udvikling, at der løbende er fokus på mulighederne for forbedring. På den måde kan det eksisterende niveau opretholdes, ligesom virksomheden er bedre stillet overfor risici eller ændringer og i højere grad bliver i stand til at håndtere muligheder for udvikling.

 

Videnbaseret beslutningstagning
Beslutninger baseret på en analyse af relevant data giver med større sandsynlighed de ønskede resultater end en beslutning, som ikke tager højde for sådanne informationer. Når man i beslutningstagningen inddrager relevant data og trækker på tidligere erfaringer, opnår man et objektivt, videnbaseret perspektiv på forholdet mellem årsag og virkning og mindsker risikoen for dårlige beslutninger.

 

Styring af relationer
Virksomhedens interessenter, for eksempel leverandører, spiller en stor rolle i forhold til den ydelse, virksomheden er i stand til at levere. Jo bedre virksomhedens relationer til relevante interessenter er, jo større sandsynlighed er der for stabilitet i leverancer og produktion.