Kvalitetsledelsessystem for drift (KLS-D)

Med vores enkle KLS-D får du styr på sikkerheden og procedurer.

KVALITETSLEDELSESSYSTEM FOR DRIFT (KLS-D)

Få hjælp til udarbejdelse af sikkerhedsprocedurer og den lovpligtige, årlige audit med et velfungerende KLS-D, der er nemt at vedligeholde.

Hos Lekon er vi specialister i implementering og vedligeholdelse af KLS-D systemer, og vi hjælper dig med at fastlægge de sikkerhedsmæssige procedurer. 

Peter Wieland

Chefkonsulent

Indhold

Vi klarer arbejdet for dig

Du får mere tid til din forretning

du er altid opdateret på loven

HVAD ER ET KLS-D?

Et KLS-D er et kvalitetsledelsessystem for drift af et elektrisk anlæg. Systemet indeholder en række procedurer for, hvordan de forskellige opgaver skal udføres. Et KLS-D skal efterleve en række krav og skal kunne dokumenteres og vedligeholdes.

Det er vigtigt at have styr på sit KLS-D, da systemet har til formål at sikre et højt sikkerhedsniveau omkring højspændingsanlæg. Med velskrevne og korrekt implementerede procedurer er din virksomhed garanteret en sikker og effektiv drift af højspændingsanlæg.

KLS-D’er er et af vores kerneprodukter; vi er med hele vejen og hjælper dagligt virksomheder med både udvikling, implementering og vedligeholdelse af systemet.

DIT UDBYTTE VED ET KLS FRA LEKON

Professionel hjælp til dit kls-D

Kom rigtigt fra start med et enkelt system, som sikrer et højt sikkerhedsniveau

Et enkelt KLS-D

Du får et enkelt kvalitetsledelsessystem for drift med effektive procedurer til dine medarbejdere

ET STÆRKT FUNDAMENT FOR EN GOD FORRETNING

Med et korrekt implementeret system, gode procedurer og effektive arbejdsgange er du sikret en optimeret hverdag

En systematisk og effektiv virksomhed

Særligt inden for drift af højspændingsanlæg er sikkerheden en topprioritet. Få styr på den med et enkelt KLS-D

læring i tilfælde af afvigelser

Vores digitale løsning gør det let at registrere og behandle afvigelser, så de ikke gentages og koster dig unødige ressourcer

SÅDAN IMPLEMENTERER VI
KLS-D'ET I DIN VIRKSOMHED

Implementeringsforløbet afhænger af din virksomhed og jeres ønsker. Som oftest vil forløbet se således ud:

iso 45001

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, adfærd og lign.

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

KLS-D-håndbog og procedurer

3. ansøgning om godkendelse

Vi hjælper med ansøgning om virksomhedsgodkendelse

4. systemimplementering

Vi gennemgår systemet med dig og giver gode råd til implementering af KLS-D’et i virksomheden og hos eventuelle medarbejdere

5. Audit af kls

Vi auditerer systemet og udarbejder en KLS-D-auditrapport samt oplæg til ledelsens evaluering

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende kvalitetsledelsessystemer for drift.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider:
Man-tor: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

Vi ønsker at hjælpe dig med at komme uoverskuelige, støvede mapper til livs. Derfor har vi udviklet et stykke software ved navn Ledoc System; det ideelle redskab til daglig styring af dit KLS-D

Med ledoc får du mulighed for at registrere værktøj og udstyr, læse og godkende dokumenter, foretage eftersyn og meget mere – direkte fra din computer, tablet eller telefon. 

Det er nemt, og samtidig er du sikret, at vigtige oplysninger registreres, så dit KLS-D vedligeholdes.

Formålet med et KLS-D er at sikre, at det elektriske anlæg drives korrekt, og at anlægget ikke udsætter personer, husdyr eller ejendom for farer.

Det er anlægsejeren, der er ansvarlig for, at der etableres et KLS-D. Anlægsejeren er den person eller organisation, som ejer det elektriske anlæg. Ejeren er ansvarlig for, at det KLS-D, der etableres, er tilpasset det enkelte anlæg. KLS-D’et skal følge anlægget, og der skal i systemet være en entydig identifikation af det eller de anlæg, systemet omfatter.

Den driftsansvarlige virksomhed er den virksomhed, der varetager driften af det elektriske anlæg. Den driftsansvarlige virksomhed har ansat en driftsansvarlig person, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Den driftsansvarlige virksomhed kan være:
1) Ejeren af det elektriske anlæg – hvis denne er en virksomhed
2) En virksomhed som ejeren af det elektriske anlæg har indgået aftale med

Den driftsansvarlige person er den person, som i samarbejde med den driftsansvarlige virksomhed varetager driften af anlægget. Den driftsansvarlige person skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen og skal medvirke til at sikre, at den driftsansvarlige virksomhed har de faglige kompetencer, der er nødvendige i henhold til virksomhedens ansvarsområder ved drift af elektriske anlæg.

Koblingsleder:

En koblingsleder er en sagkyndig person, der er skriftligt udpeget til at styre højspændingsanlægs koblings- og driftstilstand – herunder at lede og kontrollere koblinger i forbindelse med arbejde på eller i nærheden af højspændingsanlægget. 

Koblingsperson:
En koblingsperson er en sagkyndig person, som er skriftligt udpeget til at udføre koblinger i højspændingsanlægget efter ordre fra koblingslederen. De driftsaktiviteter, som ikke udføres af koblingslederen, skal udføres af en koblingsperson efter ordre fra koblingslederen.

Arbejdsleder:
En arbejdsleder er en sagkyndig person, som er skriftligt udpeget til at tilrettelægge, lede og føre tilsyn med overholdelse af arbejdsproceduren. Dette arbejde omfatter planlægning og risikovurdering af arbejdsprocedurer. Arbejdslederen skal ligeledes sikre, at de personer, som udfører arbejdet, får tilstrækkelig instruktion, samt at der udføres tilsyn på arbejdspladsen.

Holdleder:
En holdleder er en sagkyndig person, som skriftligt er udpeget til at lede og føre tilsyn med arbejdet på arbejdsstedet.

Arbejdshold:
Et arbejdshold er et hold bestående af to eller flere personer, heriblandt holdlederen, som samarbejder om at udføre en arbejdsprocedure på arbejdsstedet.

Instrueret person:
En instrueret person er en person, der er instrueret af en sagkyndig person, så den pågældende kan undgå de farer og risici, arbejdet med elektricitet indebærer.

Sikkerhedsperson:
En sikkerhedsperson er den sagkyndige person på arbejdsholdet, som er udpeget af holdlederen til at føre særligt tilsyn med, at sikkerhedsafstanden overholdes.

ISO opslagsværk

Har du styr på betydningen af standardens termer og krav?

Vores opslagsværk gør dig klogere på ISO-standardernes fokusområder og
forklarer formålet med de krav, der stilles til din virksomhed.