ISO opslagsværk

Kvalitetsmål

ISO OPSLAGSVÆRK

HVAD ER KVALITETSMÅL?

ISO-standarden stiller krav til virksomheden om at fastsætte en række mål for ledelsessystemets område og dokumentere information om disse.

Målene skal:

  • Stemme overens med politikken
  • Være målbare
  • Tage højde for anvendelige krav
  • Være relevante for produkter og ydelsers evne til at opfylde krav
  • Overvåges
  • Kommunikeres
  • Opdateres efter behov

 

HVAD ER FORMÅLET MED KVALITETSMÅL?

Formålet med et ledelsessystem er at kunne sætte mål – kvalitets-, miljø- eller arbejdsmiljømål – og nå dem. 

Virksomheden skal beslutte, hvilke tiltag der er nødvendige for at nå de fastsatte mål. Her besluttes det, hvad der skal gøres, med hvilke ressourcer, hvem den ansvarlige er, hvornår det skal afsluttes og hvordan resultatet skal analyseres.

Når der skal fastsættes mål, kan du med fordel runde SMART modellen og øge sandsynligheden for at nå disse mål:

Specifikt – hvad vil du opnå?

Målbart – hvornår er du i mål?

Attraktiv – hvorfor er det værd at kæmpe for?

Realistisk – har du de fornødne ressourcer?

Tidsbestemt – hvornår skal målet være nået? 

Lekon SMART model

Når du skal til at analysere dine resultater og vurdere, om du når dine målsætninger, kan du gøre brug af KPI’er (key performance indicator), som er et styringsredskab, der gør det muligt for dig at vurdere, om du når de fastsatte mål.

En KPI er en værdi, som kan måles, og som skildrer virksomhedens evne til at nå sine mål.
KPI’er kan for eksempel fokusere på kundetilfredshed, levering, service, omkostninger og effektivitet.