LEAN for håndværkere

Genovervej processer og arbejdsgange og optimér din virksomhed.

LEAN for håndværkere

Slib kanterne på din virksomheds daglige processer med videre og spar tid og ressourcer.

Vi hjælper dig med at få overblik over hvor I kan spare tid, nedbringe antallet af fejl, optimere vidensdeling og i det hele taget udnytte jeres forretning bedre. 

John Mandrup

Partner, adm. direktør og chefkonsulent

Indhold

HVAD ER LEAN FOR HÅNDVÆRKERE?

LEAN betyder “slank” og kan i virkeligheden defineres som en organisation, som har styr på processerne, således at mindst muligt er overladt til tilfældigheder.

LEAN handler overordnet om at skabe værdi for kunderne med en minimal indsats. Værktøjet kan anvendes i både administration, service og produktion – dermed også i håndværkervirksomheder.

I LEAN er der fokus på de indbyrdes afhængigheder, hvilket betyder, at vi har fokus på at blive bedre sammen. Kunden er i centrum, men bemærk at begrebet her dækker alle modtagere af et produkt eller en ydelser, som en given person eller proces udfører. Således kan kunderollen indtages af både virksomheder, klienter, borgere, brugere, ledelsen eller kolleger. 

I LEAN er der fokus på at reducere spild undervejs i processen, og der er her tale om de 8 spildtyper, herunder:

  • Overproduktion (Egne krav som ligger over kundekrav, eller udfører arbejde som ikke er aftalt med kunden)
  • Transport (Dobbelt kørsel i relation til dårlig planlægning, fejlagtig information omkring opgaver)
  • Ventetid (Manglende projektkoordinering og planlægning, herunder sammenhængende processer)
  • Overforædling (Ligegyldig administration og dokumentation som ikke er ramt af krav – vi gør hvad vi plejer)
  • Lager (Indkøbsprocesser er træge og leverandøraftaler som ikke er flexible, så unødvendigt lager opnås)
  • Fejl (Fejlbehæftede tegninger, ændringer i kundekrav og projektplan og manglende kompetencer)
  • Bevægelser (Dårligt indrettet arbejdsplads, kontor, varevogn og værktøjstasker, eller mangel på værktøj og systemer)
  • Uudnyttet viden (Manglende deling og adgang til relevant information, samt inddragelse af medarbejdere)

Ved at implementere LEAN vil en organisation have fokus på at få styr på sine processer og arbejdsgange – altså en organisation der stræber efter løbende forbedringer.

DE 5 LEAN PRINCIPPER

LEAN har fem overordnede principper som skaber rammen for vores arbejde.:

1. Forstå, hvad der skaber værdi for kunderne og se den i værdikæden

3. Skab flow i produktionen, sådan at produkterne flyder gennem processerne med færrest mulige stop og ansvarsskift

5. Organiser organisationen, og skal en ånd hvor der gennemføres løbende forbedringer (kaizen) i alle trin

2. Identificér de aktiviteter i værdikæderne, der ikke skaber værdi for kunderne

4. Gør produktionen trækstyret, således at det altid er den interne eller eksterne kunde, der ud fra sine behov bestemmer, hvad der skal produceres og hvornår

1. FORSTÅ, HVAD DER SKABER VÆRDI FOR KUNDERNE OG SE DEN I VÆRDIKÆDEN​

2. IDENTIFICÉR DE AKTIVITETER I VÆRDIKÆDERNE, DER IKKE SKABER VÆRDI FOR KUNDERNE​

3. SKAB FLOW I PRODUKTIONEN, SÅDAN AT PRODUKTERNE FLYDER GENNEM PROCESSERNE MED FÆRREST MULIGE STOP OG ANSVARSSKIFT​

4. SKAB FLOW I PRODUKTIONEN, SÅDAN AT PRODUKTERNE FLYDER GENNEM PROCESSERNE MED FÆRREST MULIGE STOP OG ANSVARSSKIFT​

5. SKAB FLOW I PRODUKTIONEN, SÅDAN AT PRODUKTERNE FLYDER GENNEM PROCESSERNE MED FÆRREST MULIGE STOP OG ANSVARSSKIFT​