ISO opslagsværk

Ledelsens evaluering

ISO OPSLAGSVÆRK

HVAD ER LEDELSENS EVALUERING?

Virksomhedens topledelse skal med jævne, fastlagte mellemrum evaluere, hvorvidt ledelsessystemet fortsat opfylder sit formål, er fyldestgørende og effektivt. Ligeledes skal virksomheden sikre, at systemet understøtter den strategiske retning. Evalueringen kan gennemføres i de intervaller, virksomheden finder passende: fra dagligt til årligt.

 

HVAD ER FORMÅLET MED LEDELSENS EVALUERING?

Formålet med evalueringen er at sikre et fortsat aktuelt og effektivt ledelsessystem.

I forbindelse med evalueringen skal der tages hensyn til følgende:

Evalueringen skal ende ud i beslutninger og handlinger i relation til:

  • Hvilke muligheder der er for forbedring
  • En vurdering af hvorvidt der er behov for at ændre i ledelsessystemet
  • Ressourcebehov

Virksomheden skal bevare dokumenteret information som vidnesbyrd om evalueringen.