ISO opslagsværk

Lederskab i ledelsessystemer

ISO OPSLAGSVÆRK

HVAD INDEBÆRER LEDERSKAB I LEDELSESSYSTEMER?

Du kan ikke sige ISO uden i samme åndedrag at sige ledelse.

Det er topledelsen, der bærer det endelige ansvar, både for at fastsætte mål, kommunikere betydningen af ledelsessystemet ud til resten af virksomheden og interessenter samt at systemet fungerer effektivt og skaber de ønskede resultater.

I den forrige 9001-standard kunne en stor del af ansvaret uddeligeres til såkaldte kvalitetschefer, men i ISO 9001:2015 spiller topledelsen en central rolle. Standarden understreger, at ansvaret ligger hos topledelsen, hvor også det primære engagement nødvendigvis må ligge.

Ledelsens engagement bør være katalysator for medarbejdernes drive for at nå virksomhedens kvalitets-, miljø- og/eller arbejdsmiljømål. En anden fordel ved det faktum, at topledelsen skal spille en central rolle i forhold til virksomhedens ledelsessystem, er, at systemet kan fungere som et middel til at komme tættere på virksomhedens vision.

Ledelsessystemet rummer mulighed for udvikling på mange fronter, og det øgede fokus på de enkelte led i processerne giver virksomheden mulighed for at justere og tilpasse produktion og arbejdsgange med henblik på at nå et konkret mål. At virksomhedenløbende skal foretage vurderinger og iværksætte forbedringstiltag bidrager med en masse overvejelser på ledelsesplan om, hvordan virksomheden kommer derhen, hvor den gerne vil være.