Lekon Mobil logo

Ledoc Privatlivspolitik

Vi har dyb respekt for vores kunder, systemets brugere og deres anonymitet

LEDOC Privatpolitik

Ledoc fortrolighedserklæring

Hos Ledoc har vi dyb respekt for vores kunder, systemets brugere og deres anonymitet. Vi beskytter denne anonymitet ved hjælp af kryptering og politikker, der bestemmer, hvordan alle oplysninger håndteres.

Sikkerhed og anonymitet er en helt grundlæggende værdi i vores forretningsmodel, og vi designer vores software til, at sikre dette på den størst mulige måde. Samtidig arbejder vi løbende på at forbedre denne.

I Ledocsystemet opbevares din virksomheds oplysninger fortroligt, og vi sørger for at bede dig om tilladelse, såfremt vi skal tilgå dine oplysninger i support øjemed. Dine indtastede data er udelukkende til dit eget og din virksomheds brug.

Vi forpligter os til aldrig at sælge eller på anden måde videregive data, som er indtastet i Ledocsystemet til 3. part uden din tilladelse.

Vi samarbejder ikke hemmeligt med virksomheder, organisationer eller tjenester og videregiver aldrig oplysninger om vores kunder og systemets brugere uden deres tilladelse.

De oplysninger, du taster i Ledocsystemet, er udelukkende krævet med henblik på at sikre Ledocsystemet effektive funktion og skal alene medvirke til, at systemet fungerer effektivt. 

Vi vil sørge for at denne politik gennemgås og opdateres løbende. Såfremt der sker ændringer til denne politik, sikrer vi, at Ledoc kunder og brugere orienteres.

Med venlig hilsen

Ledocsystemet

 

Ledoc Privacy Policy

At Ledoc we deeply respect our customers, the system users and their anonymity.  We protect this anonymity through encryption and policies that determine how all information is handled.

Security and anonymity is a fundamental value in our business model and we design our software to ensure this the best way possible. We are continuously working on improving this.

In the Ledoc system, your corporate information is kept confidential, and we ensure to ask for your permission, if we need to access your information for support purposes. Your entered data is only for your own, and your company's use.

We pledge never to sell or otherwise disclose data that is entered in the Ledoc system to third parties without your permission.

We do not secretly collaborate with companies, organizations or services, and will never share information about our customers and system users without their permission.

The information you enter in the Ledoc system is only required to ensure the effective functioning of the Ledoc system and should only contribute to the effectively usage of the system.

We will ensure that this policy is reviewed and updated regularly. If there are any changes to this policy, we ensure that the customers and users of Ledoc is informed.

With best regards

Ledocsystem

ilHilgat

Jens Kjærulff

Jens Kjærulff

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

LEDOC SYSTEM

Ledoc er et online system, der skaber overblik over din virksomheds samlede kvalitetsledelse herunder dine dokumenter, medarbejderkompetencer, udstyr, status på opgaver, leverandører m.v.