ISO opslagsværk

Leverandørstyring

ISO OPSLAGSVÆRK

HVAD ER LEVERANDØRSTYRING?

For at leve op til ISO-standardens krav til kvalitet er det nødvendigt for virksomheden at have styring på sine leverandører og disses leverancer. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at leverandørens leverancer opfylder de krav, der stilles til virksomhedens produkter. Det er ikke bare det endelige produkt, der skal leve op til disse krav, men leverandørens overordnede processer, produkter og ydelser.

Niveauet af styring på en leverandør vil som regel afhænge af, hvorvidt leverandørens materiale eller komponenter indgår i det endelige produkt, og i hvor stort et omfang leverancerne kan påvirke virksomhedens drift og ydeevne.

 

HVAD ER FORMÅLET MED LEVERANDØRSTYRING?

Leverandørstyring er essentielt i forhold til at sikre en acceptabel kvalitet på leverancer direkte til virksomheden, men det er mindst lige så vigtigt at lave styring på eksterne leverandører, der skal levere det endelige produkt direkte til kunden på virksomhedens vegne. Her er det virksomheden, der står til regnskab for leverancen, så leverandørstyring er nødvendigt med det formål at sikre, at kvaliteten lever op til kundens krav.

Et andet formål med leverandørstyring er at sikre, at udefrakommende leverancer ikke påvirker virksomhedens evne til at levere stabile resultater i en negativ retning, og at virksomheden altid er i stand til at levere de forventede produkter til kunderne.

Leverandørstyring kan omfatte tiltag som:

 • Indgangskontrol
 • Gennemgang af analyseattester
 • Andenpartsaudit
 • Stikprøver
 • Bedømmelse af relevant statistik og data
 • Bedømmelse af indikatorer for leverandørens præstation

 

Virksomheden skal sikre en klar og utvetydig kommunikation af de fastsatte kriterier og kvalitetskrav til leverandørerne. Der skal informeres om virksomhedens krav til:

 • Produkter, ydelser og processer der skal leveres
 • Godkendelse af:
  – Produkter og ydelser
  – Metoder, processer og udstyr
  – Frigivelse af produkter og ydelser
 • Kompetencer og kvalifikationer
 • Eksterne leverandørers samspil med virksomheden
 • Virksomhedens styring med og kontrol af leverandørens præstation
 • De verifikations- eller valideringstiltag som virksomheden eller kunderne forventer at benytte på eksterne leverandører